Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Obwieszczenie Starosty Tureckiego.

  Obwieszczenie Starosty Tureckiego.

  2021.06.22

  Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 16 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa drogi gminnej 667047P w ramach zadania pod nazwą: "Budowa drogi Kiszewy - Budki".

   

   

   

 • Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie od  23 czerwca!

  Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie od  23 czerwca!

  2021.06.22

  Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie od  23 czerwca!

   Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 r. rachmistrze terenowi, realizujący dotychczas zadania spisowe wyłącznie w formie wywiadu telefonicznego, uzyskali zgodę na pracę w terenie, co oznacza, że będą mogli prowadzić wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania osoby spisywanej.

   

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji.

  Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji.

  2021.06.22

  List Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 • Informacja o odwołaniu konkursów

  Informacja o odwołaniu konkursów

  2021.06.21

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.53.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz Zarządzeniem nr 0050.54.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21.06.2021 r. odwołuje się następujące konkursy:

  1. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie
  2. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie

   

  Więcej informacji: bip.tuliszkow.pl

   

 • Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

  Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

  2021.06.18

   

  Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

  Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

   

Stronicowanie