Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

  • Uroczyste podniesienie flagi biało- czerwonej na maszt.

    Uroczyste podniesienie flagi biało- czerwonej na maszt.

    2022.10.10

    W Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku, nauczyciele i uczniowie upamiętnili utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w Europie ministerstwem zajmującym się szkolnictwem.

  • dzieci na placu zabaw

    Nowy plac zabaw w Tuliszkowie.

    2022.10.10

    W piątek 7 października Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie”.

     

  • Nowy autobus w gminie Tuliszków.

    Nowy autobus w gminie Tuliszków.

    2022.10.07

    Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
     

     

  • Nabór w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

    Nabór w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

    2022.10.06

    Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

     

     

     

  • Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowy na "Sporządzenie dokumentacji projektowych na drogi i parking na terenie Gminy i Miasta Tuliszków".

    Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowy na "Sporządzenie dokumentacji projektowych na drogi i parking na terenie Gminy i Miasta Tuliszków".

    2022.10.04

    W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sporządzanie dokumentacji projektowych na drogi i parking na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” wyłoniono wykonawcę - Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku.

Stronicowanie