Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie

26 września 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Marcinem Gilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Com Star Marcin Gilewski na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Krępie.

Na budynku strażnicy zamontowano osiem paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,2 kWp, okablowanie pomiędzy modułami a falownikiem, inwerter i wykonano ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepieciową. 

Kwota dofinansowania: 13 782,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 15 313, 50 zł