Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym i pawilonu sportowego w Tuliszkowie.

Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym i pawilonu sportowego w Tuliszkowie.

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym i pawilonu sportowego w Tuliszkowie.

Źródło finansowania: Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie. Inwestycja obejmowała m. in. ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych i usprawnienie systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także montaż jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Całkowita wartość inwestycji to 586 576,73 zł.

W ramach realizowanego projektu wykonane zostały prace związane z termomodernizacją pawilonu sportowego przy ulicy Nortowskiej w Tuliszkowie. Prace obejmowały m. in. ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych i usprawnienie systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montaż jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Ponadto wykonany został kompleksowy remont obiektu wewnątrz.

Całkowita wartość inwestycji to 695 089,15 zł.

Prace związane z termomodernizacją budynku po byłym dworcu autobusowym i pawilony sportowego wykonał  Zakład Usług Budowlano – Remontowych „REMBUD”.

 

  • dworzecdworzec_PKS
  • pawilonpawilon_sportowy
  • logotyplogo_ue