„Zakup inwestycyjny dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Tuliszkowie" .

Zakup inwestycyjny dla świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Tuliszkowie był niezwykle istotny dla jej dalszej działalności. Nowy sprzęt : laptop, rzutnik, ekran na statywie, urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 umożliwił dzieciom przebywającym w świetlicy rozwój intelektualny i społeczny. Przedsięwzięcie zwiększyło dostępność i skuteczność nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej.

Zwiększyła się również atrakcyjność świetlicy  przez co ograniczono negatywne zjawiska spędzania czasu wśród osób uzależnionych. Dostęp do nowoczesnych sprzętów zwiększył skuteczność działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupy inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia umożliwiły promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od używek i nałogów, drukowanie plakatów, ulotek informacyjnych dotyczących walki z uzależnieniami, projekcji filmów, spotów etc.

Celem priorytetowym zadania była więc walka z uzależnieniami i nałogami.

Wartość zadania wyniosła 22 000 zł.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  22 000 zł.

  • podpisanie umowy na zakup inwestycyjny
  • logotyp Samorząd Województwa Wielkopolskiego