Modernizacja szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie w ramach programu "Szatnia na medal".

“Szatnia na medal” to program, w którym jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację działań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

Dofinansowanie jest przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a głównym celem tego programu jest poprawa warunków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych.

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w projekcie “Szatnia na medal” i otrzymała dofinansowanie na modernizację szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. Umowę o dofinansowanie zadania podpisał Burmistrz Krzysztof Roman z Województwem Wielkopolskim w dniu 29 lipca 2022 r.

Kwota dofinansowania wyniosła: 90 000 zł.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą został Zakład Usług Budowlano- Remontowych REMBUD, którego właścicielem jest Pan Dariusz Szewczyk.
Wartość zadania: 182 072, 28 zł.

Inwestycja polegała na generalnym remoncie trzech szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. W związku z czym powstały nowoczesne szatnie wyposażone w szafki skrytkowo- ubraniowe, pufy i nowe ławki. Zmodernizowane zostały łazienki, wymieniono instalację sanitarną i elektryczną. Przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń szatniowo- sanitarnych w hali pozwoliło rózwnież dostosować obiekt do osób niepełnosprawnych.

Nowe szatnie będą służyć uczniom korzystającym z nich przed lekcjami wychowania fizycznego, zawodnikom tuliszkowskich klubów sportowych, jak również wszystkim tym, którzy uprawiają sport w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. Ponadto,  modernizacja szatni przysłuży się do rozwoju sportu i rekreacji w naszej gminie i ułatwi krzewienie kultury fizycznej. 

  • umywalki
  • prysznice
  • szafki
  • szatnia
  • toaleta
  • logo