Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Likwidacja barier transportowych w Gminie Tuliszków poprzez zakup specjalistycznego autobusu do osób niepełnosprawnych.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, w czwartek 6 października Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.
Wykonawcą została firma TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. To właśnie ona dostarczy Gminie fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu  osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Wartość umowy wynosi: 539 970, 00 zł. brutto.

Gmina pozyskała  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych, Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wyżej wymienione dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „ Likwidacja barier transportowych w Gminie Tuliszków poprzez zakup specjalistycznego autobusu do osób niepełnosprawnych”. 

Wartość dofinansowania wynosi: 286 483, 47 zł brutto.

Celem zakupu  nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest likwidacja barier transportowych oraz zwiększenie dostępu niepełnosprawnych zamieszkujących nasza gminę do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Będą nim przewożone dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

  • logo PFRON
  • autobus do przewozu osob (2)
  • autobus do przewozu osob (1)
  • autobus do przewozu osob (4)