Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew, na terenie gminy Tuliszków

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew, na terenie gminy Tuliszków

 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy. Planowana liczba odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury to: w przypadku kanalizacji wodociągowej 434 odbiorców, a w przypadku sieci kanalizacyjnej to 16 odbiorców.

Łączna kwota dofinansowania to 647 753 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • logotypyloga_EU_PROW