Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkowie – wymiana siedzisk

Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkowie – wymiana siedzisk

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 97 211,86 PLN

Kwota dofinansowania: 44 541,00 PLN

Okres realizacji: X.2018 – XII.2018

Opis projektu: celem operacji jest stworzenia miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy Tuliszków, poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu stadionu w Tuliszkowie.

Zakres operacji obejmował renowację istniejącej trybuny sportowej poprzez montaż siedzisk z konstrukcją mocowaną do podłoża. Zamontowano 926 szt. siedzisk z polipropylenu w kolorze żółtym RAl 1003 i zielonym RAL 6032, zamocowanych na profilu 55x30mm, ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokość oparć ok 27cm.

 

  • trybunytrybuny
  • trybunytrybuny 3
  • trybunytrybuny 2