Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych będzie wynosić 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 46,00 zł miesięcznie od mieszka.
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od mieszkańca.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy od pojemnika lub worka o pojemności :
•    pojemnik o pojemności 120 L – 29,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 240 L – 58,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 1100 L – 266,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 7000 L – 1692,00 zł;
•    worek o pojemności 120L – 29,00 zł;
•    worek o pojemności 60L – 14,50 zł.

Stawka podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy od pojemnika lub worka o pojemności:
•    pojemnik o pojemności 120 L – 58,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 240 L – 116,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 1100 L – 532,00 zł;
•    pojemnik o pojemności 7000 L – 3384,00 zł;
•    worek o pojemności 120L – 58,00 zł;
•    worek o pojemności 60L – 29,00 zł.