„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .

Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 15 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie ; Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie– kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie – kwota dofinansowania 3 000,00 zł,
wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania  3750,00 zł;

  • Narodowy Program Czytelnictwa logotyp

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała w roku 2023 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych  oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 15 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
•    Przedszkole w Grzymiszewie ; Zespół Szkolno- Przedszkolny
 im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
kwota dofinansowania                      3 000,00 zł
wkład własny                                       750,00 zł
całkowity koszt realizacji zadania    3 750,00 zł
•    Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie
kwota dofinansowania                    12 000,00 zł
wkład własny                                    3 000,00 zł
całkowity koszt realizacji zadania  15 000,00 zł

  • logotypy narodowy program czytelnictwa