„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” .

Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 15 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie ; Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie– kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie – kwota dofinansowania 3 000,00 zł,
wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania  3750,00 zł;

  • Narodowy Program Czytelnictwa logotyp