ePUAP- Elektroniczna skrzynka podawcza

W korespondencji z Urzędem Gminy i Miasta w Tuliszkowie skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw bez wychodzenia z domu – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają Cię godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wniosku nie musisz podpisywać odręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany. Profil potwierdzisz w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Adres skrytki na ePUAP: /8146rpuhwe/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30
do Punktu Informacyjnego zlokalizowanego na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
przy Placu Powstańców STyczniowych 1863 r. 1 na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB
 2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF,
  2. XLS,
  3. CSV,
  4. TXT,
  5. GIF, TIF, BMP, JPG,
  6. PDF,
  7. ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Lista spraw do załatwienia poprzez platformę ePUAP:

Lp.

Opis

1

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

2

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

3

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

4

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

5

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

6

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

7

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

8

IL-1 Informacja o lasach

9

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

10

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

11

Dopisanie do rejestru wyborców

12

Wpisanie do rejestru wyborców