Aktualności - wrzesień 2022

Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w dniu  29 września 2022r. o godz. 15:00  w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  LVII  sesji Rady Miejskiej
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie wniosku z dnia 15 września 2022r. - Podjęcie  uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez GiM Tuliszków od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych w m. Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023 oraz w zakresie wykonywania prac porządkowych w 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GIM Tuliszków na lata 2022-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii drogi gminnej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez GiM Tuliszków.
11. Informacja z wykonania budżetu GiM za I półrocze 2022r.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad  LVIII  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

 

Wstecz