Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz  Gminy i Miasta Tuliszków - Gminny Komisarz Spisowy w Tuliszkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Szczegóły: http://bip.tuliszkow.pl/?a=6838

 

Szanowni Państwo!
Zbliża się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który obejmować będzie:
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
2) osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

 

  • spispowszechnyspis