Dane statystyczne

Dane statystyczne

Gmina i Miasto Tuliszków położona jest w sercu wschodniej części Wielkopolski, w powiecie tureckim. Dużym atutem Tuliszkowa jest bliskość autostrady A-2, tylko 7 km dzieli miasto od najbliższego węzła w Żdżarach.

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 150 km², podzielony na 15 sołectw (Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Kiszewy, Krępa, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów i Zadworna).

W Gminie i Mieście Tuliszków mieszka 10,5 tys. osób. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 2288 mieszkańców ma mniej niż 19 lat. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 6412, natomiast w wieku poprodukcyjnym 1768. Przewagę liczebną  stanowią kobiety.