Aktualności - rok 2021

Informacje na temat Konkursu "Działaj Lokalnie 2021".

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2021” w terminie : 12.04.2021 – 12.05.2021

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:
 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania
 przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.
 będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki pandemii

Termin składania wniosków: 12 kwiecień – 12 maj 2021

Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 12 maja 2021 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl


W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DL/NABORY/Działaj Lokalnie 2021.
Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na konsultacje telefoniczne pod nr tel. 665 550 131 we wtorki i czwartki w godz. od 15:30 – 17:00 w terminie trwania naboru.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

  • ogłoszenie - Konkurs grantowy-1

Wstecz