Aktualności 2021

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

INFORMACJA!

Szanowni mieszkańcy!
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum.

Kontakty telefoniczne:
Punkt Obsługi Interesanta: 63 279 31 16
Sekretariat : 63 279 17 86
Stanowiska ds. księgowości podatkowej oraz wymiaru podatku i opłat :63 279 17 69, 63 279 17 79
Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej ( meldunki ): 63 279 17 72
Dowody osobiste , Urząd Stanu Cywilnego : 63 279 17 71
Stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami : 63 279 17 83
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony zwierząt : 63 279 17 84
Stanowisko ds. planowania przestrzennego : 63 279 17 82
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji : 63 279 17 67
Stanowisko ds. oświaty i wychowania : 63 279 17 85
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : 63 279 33 97

Uprzejmie prosimy o przesyłanie pism pocztą tradycyjną lub załatwianie spraw drogą elektroniczną korzystając z ePUAP oraz mail :
sekretariat@tuliszkow.pl
adres skrytki epuap: / 8146rpuhwe /skrytka

Wszelkie płatności prosimy dokonywać na numery kont zgodnie z nakazami podatkowymi lub na nr konta
24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na numery kont zgodnie z drukami opłat lub na nr konta
91 8530 0000 0900 0130 2000 0420

 

Burmistrz
/-/ Krzysztof Roman

Wstecz