Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • wejście do biblioteki

  Informacja dla mieszkańców.

  2022.02.10

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że w dniach 14-28 luty 2021 r. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie będzie nieczynna z powodu kontroli księgozbioru.

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

  2022.02.09

  Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych w roku 2022.

   

 • Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej.

  Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej.

  2022.02.09

  Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 15.30 w  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się L  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

   

   

   

 • Z dniem 1 lutego 2022 r. Pani Małgorzata Ast zostanie Dyrektorem MGBP w Tuliszkowie.

  Z dniem 1 lutego 2022 r. Pani Małgorzata Ast zostanie Dyrektorem MGBP w Tuliszkowie.

  2022.01.31

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.13.2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 
  z dnia 31 stycznia 2022 r. od 1 lutego 2022 r. funkcję Dyrektora MGBP w Tuliszkowie pełnić będzie Pani Małgorzata Ast.

   

 • Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

  Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

  2022.01.31

  Termin naboru wniosków trwa od 1.03.2022 r. do 29.03.2022 r.

   

Stronicowanie