Aktualności - listopad 2022

Kolejna edycja programu "Umiem pływać" zakończona.

W programie "Umiem pływać 2022" udział wzięło 45 dzieci z Gminy Tuliszków:
- 30 ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie
- 15 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie dofinansował projekt w kwocie 9675 zł.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Zajęcia sportowe były organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących 15 osób i odbywały się na pływalni w Turku. Na zakończenie wszystkie dzieci dostały pamiątkowe medale.

  • medale wręczane uczniom
  • uczniowie na basenie
  • medale wręczane uczniom
  • dzieci wchodzą na zjeżdżalnię

Wstecz