Rządowy Fundusz Polski Ład

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna Ogorzelczyn, Tarnowa Etap III

10 października 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna Ogorzelczyn, Tarnowa Etap III”.


W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Zbigniew Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS”. 


Wartość inwestycji wynosi: 6 658 660,52 zł.


Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Kwota dofinansowania: 5 000 000 zł.

  • POlski Ład
  • przekazanie umowy
  • podpisanie umowy