Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Budowa drogi Kiszewy- Budki.

Kolejna droga w gminie Tuliszków zostanie wybudowana. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał kolejną umowę na budowę drogi w gminie Tuliszków. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi Kiszewy- Budki” wyłoniono wykonawcę. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

W miejscowości Kiszewy- Budki wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów, o nawierzchni z betonu asfaltowego z  poboczami z kruszywa kamiennego. Wykonany zostanie rów po lewej stronie drogi. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy do posesji i na pola o nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wartość zadania wynosi: 732 064, 60 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2022.

Kwota dofinansowania: 216 250,00 zł.

  • podpisanie umowy przy stole
  • przekazanie umowy