Czerwiec

Zawiadomienie o LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu  15 czerwca 2022r. o godz. 15:00  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
  5. Podjęcie uchwały wm.p.z.p. w rejonie ulic: B. Patrzykątya, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, M. Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie m. Tuliszków
  6. Zamknięcie obrad LV  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7769

Transmisja sesji: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

Wstecz