Wyłożenia planów miejscowych do publicznego wglądu

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

http://bip.tuliszkow.pl/?c=948

 

  • data: 2022-03-01