Luty

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie o XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2022-2025.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy i Miasta Tuliszków
  6. Zamknięcie obrad XLIX  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na : http://bip.tuliszkow.pl/?c=259

 

 

  • radaRada Miejska

Wstecz