Zwrot podatku akcyzowego

Informacja dla mieszkańców- zwrot podatku akcyzowego.

UWAGA ROLNICY!

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w godz. 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu. 

Do wniosku należy dołączyć 
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. 
do 31 stycznia 2021r.
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r. wynosi:
100,00zł*ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła