Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 2 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/152/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy na rok 2009/2010 Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Tuliszkowa w zakresie:
A. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę
– 6 000 zł, - termin realizacji zadania
– od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
- termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 czerwca 2010 r.,
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r.
- na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji
– w roku 2008 nie udzielono dotacji, w 2009 r. w kwocie 5 000 zł,
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2010 r. w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 2010

29 stycznia 2010 roku na sali sportowej w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej 40 lat.
Turniej rozpoczął się o godzinie 10:00 meczami eliminacyjnymi. W kategorii do 20 lat udział wzięło 20 zawodników. Zgłosili się:
Marcin Krucki, jarosław Gorgolewski, Karol Starczyński, Grzegorz Koniusz, Mikołaj Nowakowski, Damian Nowak, Michał Kruczkowski, Rober Konieczka, Karol Wesołowski, Paweł Lipowski, Marek Kalinowski, Adrian Borowski, Łukasz Raszewski, Tomasz Szczap, Bartosz Szczap, Piotr Radziemski, Mateusz Kruczkowski, Przemysław Pankowski, Marcin Poprawski, Tomasz Grześkiewicz.
Rozgrywki przeprowadzono metodą Pucharową. Mecz finałowy rozegrali Adrian Borowski oraz Damian Nowak.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1 miejsce- Adrian Borowski
2 miejsce- Damian Nowak
3 miejsce- Mikołaj Nowakowski
4 miejsce - Karol Starczyński
Wręczenia pucharów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski. Wręczył również puchar dla Najmłodszego zawodnika turnieju, którym był Robert Konieczka.
O godzinie 14:00 do rozgrywek przystąpili zawodnicy w kategorii wiekowej 40+. W tej kategorii zgłosiło się 5 zawodników i byli to: Marek Siepka, Wojciech Małolepszy, Krzysztof Migała, Henryk Kalinowski, Tomasz Raszewski.
Rozgrywki zostały przeprowadzone metodą "każdy z każdym". Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
1 miejsce- Marek Siepka
2 miejsce- Tomasz Raszewski
3 miejsce Wojciech Małolepszy
O ostatecznych wynikach zadecydował ostatni z meczy pomiędzy Markiem Siepką i Wojciechem Małolepszym.
Wręczenia Pucharów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który nagrodził również najstarszego zawodnika turnieju, którym był Henryk Kalinowski.
29 stycznia 2010 roku na sali sportowej w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej 40 lat.

Czytaj więcej...

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Grzymiszewie

3 grudnia 2009 roku w Grzymiszewie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość oddania boiska do użytku rozpoczęła się na sali sportowej gdzie Dyrektor Gimnazjum Izabela Gradecka przywitała wszystkich gości. Po niej głos zabrał burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz C iesielski, który przybyłym, gościom przybliżył okoliczności powstania boiska w Grzymiszewie. Podziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania boiska. Po burmistrzu głos zabrał Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Regionów Wiejskich Egeniusz Siminiak, który wskazał iż gmina Tuliszków znajduje się w czołówce gmin pod względem ilości składanych projektów oraz jest jedną z najaktywniejszych pod względem wykorzystywania środków unijnych.
Głos zabrał również radny Sejmiku Wielkopolskiego Arkadiusz Chmielewski oraz przybyli na uroczystość wójtowie i burmistrzowie. Gratulacje złożyli przedstawiciele placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności.
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Grzymiszewie na tę okazję przygotowała pokaz sportowy. Zaprezentowano pokaz piłki nożnej, koszykówki oraz gimnastyki. Pokazy wzbudziły duży podziw publiczności i zostały nagrodzone brawami.
Następnie wszyscy zebrani przeszli na boisko, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Dokonali tego: Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie, Eugeniusz Siminiak- zastępca Dyrektora departamentu PROW, Grzegorz Ciesielski- Burmistrz GiM Tuliszków, Małgorzata Krucka-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Grzymiszewie, Piotr Hryniuk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie oraz Piotr Ziętek- przedstawiciel młodzieży.
Boisko o wymiarach 44 X 22 m ma sztuczną nawierzchnię. W jego obrębie mieści się boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Boisko wykonało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. i EVERSPORT Sp. z o.o.. Koszt budowy boiska to 255.669,82 zł.
3 grudnia 2009 roku w Grzymiszewie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego.

Czytaj więcej...

Sprzęt dla UKS

Z końcem istopada został dostarczony sprzęt sportowy w ramach programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii". Sprzęt został dofinansowany przez Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska. Na terenie Wielkopolski współfinansowano 63 komplety sprzętu sportowego, z czego 2 otrzymały Uczniowskie Kluby Sportowe z terenu Gminy Tuliszków, a były to "UKS Lis" z Tuliszkowa oraz "UKS Grom" z Grzymiszewa.
Warunkiem otrzymania sprzętu będzie wkład własny szkoły lub klubu w wysokości 50 zł + VAT. Poniżej przedstawiona została lista sprzętu ogólnorozwojowego, który będzie przeznaczony dla UKS-ów, które dostały się do programu.
1. Sprzęt składany do gry w siatkówkę, ringo i badmintona do rozstawienia na podłożu gruntowym i utwardzonym
- do siatkówki
Siatka do badmintona
-  słupki teleskopowe do rozpięcia siatki
-  taśma do wyznaczania boiska
- Taśmy odciągowe i szpilki do mocowania
-  Torba1 kpl.
2. Piłka lekarska 1 kg 1 szt.
3. Piłka lekarska 2 kg 1 szt.
4. Piłka lekarska 3 kg 1 szt.
5. Piłka lekarska 4 kg 1 szt.
6. Zestaw do gry w unihokeja: 10 kijów z polikarbonu, 5 piłek, 2 bramki składane 105x140cm. 1 szt.
7. Piłka siatkowa, rozmiar 5, dla szkół 3 szt.
8. Piłka ręczna, rozmiar 3, dla szkół 3 szt.
9. Piłka koszykowa, rozmiar 7, dla szkół 3 szt.
10. Piłka nożna, rozmiar 5, dla szkół 4 szt.
11. Tyczka slalomowa z poliwęglanu 120 cm z podstawą gumowa 10 szt.
12. Narzutka treningowa rozmiar L (kolory: 5 szt.  Żółty, 5 szt. seledynowy, 5 szt. pomarańczowy) 15 szt.
Z końcem istopada został dostarczony sprzęt sportowy w ramach programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii".

Czytaj więcej...

II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata w Tuliszkowie

W Sali Sportowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie w sobotę 14.11.2009 r. odbył się II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata, których organizatorem był Turkowski Klub Karate. W zawodach udział wzięli zawodnicy m.in. z: Bydgoszczy, Konina, Łasku, Koła, Brudzewa, Grodźca, Tuliszkowa, Turku, Kramska i Kłodawy. Łącznie około 85 zawodników z Wielkopolski oraz Polski centralnej. Nasz Powiat reprezentowali zawodnicy Turkowskiego Klubu Karate i GKS „ Kasztelania Brudzew” z Turku, Brudzewa, Tuliszkowa.
Najpierw odbyły się eliminacje, gdzie, przy pomocy systemu punktowego, wyłoniono najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy walczyli o miejsca na podium. Po eliminacjach odbyła się przerwa, podczas której wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Następnie odbyły się walki półfinałowe, po których nastąpiło oficjalne otwarcie Pucharu Wielkopolski. Podczas tej ceremonii nastąpiło uroczyste uhonorowanie naszego Sensei Włodzimierza Rygierta przez zawodników, rodziców, przedstawicieli Powiatu Tureckiego oraz instruktorów naszego klubu z okazji XXX-lecia nieprzerwanego uprawiania sztuki karate. Na początku, instruktor Wojciech Szymański, długoletni współpracownik i przyjaciel naszego Sensei, w krótkim wystąpieniu scharakteryzował osobę naszego Sensei, jego działalność i wkład pracy oraz podziękował w imieniu wszystkich. Sensei Włodzimierz Rygiert nie krył swojego zaskoczenia i wzruszenia otrzymując, w ramach uznania i podziękowań od swoich uczniów, ozdobną replikę tradycyjnego miecza samurajskiego katana, gdyż była to niespodzianka przygotowana przez członków klubu, rodziców i instruktorów. Po oficjalnym otwarciu zawodów  rozpoczęły się walki finałowe. W tej fazie zmagań miał zastosowanie system pucharowy. Formy kata prezentowane były w parach, a o wyniku walki decydowali sędziowie poprzez podniesienie chorągiewki czerwonej lub białej. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy finaliści prezentowali  wysoki poziom umiejętności. Szczególnie wiele przyjemności sprawiało obserwowanie najmłodszych uczestników Pucharu oraz posiadaczy pasów zielonych i brązowych – bardziej zaawansowanych technicznie. Dodatkową atrakcją zawodów była konkurencja Kobudo czyli kata z bronią rozgrywana z użyciem tonf (pałek) oraz Bo (długiego kija).
II Puchar Wielkopolski rozgrywany był według kategorii wiekowych: dzieci dziewcząt i chłopców, młodzików dziewcząt i chłopców, kadetów dziewcząt i chłopców, juniorów dziewcząt i chłopców, juniorów starszych dziewcząt i chłopców oraz Kobudo juniorów i juniorów starszych dziewcząt i chłopców.
Zwieńczeniem mistrzostw było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, zwycięzcy otrzymali piękne puchary oraz dyplomy, a także upominki rzeczowe z rąk zaproszonych Gości: Pana Tomasza Pałasza (Urząd Gminy i Miasta Tuliszków), Pani Katarzyny Szklanko-Pawlic (Rada Powiatu), Pana Cezarego Krasowskiego (Wójt Gminy Brudzew), Pana Roberta Siwka (stacja paliw Shellem), Pani Moniki Wągiel („Lewiatan” Tuliszków).Start naszych zawodników należy uznać za bardzo udany, widać rosnący poziom wyszkolenia w kategoriach najmłodszych zawodników, którzy podążają śladami naszych utytułowanych medalistów. Organizator Pucharu Wielkopolski – Turkowski Klub Karate  składa serdeczne podziękowania następującym instytucjom i firmom za pomoc i wsparcie: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Urząd Gminy w Brudzewie, Starostwo Powiatowe w Turku, Sklep „Lewiatan” w Tuliszkowie, Stacja Paliw „Shellem” w Tuliszkowie, KWB „Adamów” SA w Turku, Przedsiębiorstwo Budowlane Art-Bud Andrzeja Rygierta, Cukiernia „Bezik” Zdzisława Jesiołowskiego, Zespół Szkół w Tuliszkowie, Unicorn T&T w Turku.
Kategoria: Dzieci dziewczęta
I miejsce – Anna Marucha (Turek)
II miejsce – Anna Maria Meier (Koło)
III miejsce – Sara Piaseczna (Turek)
III miejsce – Olga Dawicka (Turek)
Kategoria: Dzieci chłopcy
I miejsce – Jakub Purcel (Turek)
II miejsce – Szymon Kubiak (Turek)
III miejsce – Wiktor Malesza (Tuliszków)
III miejsce – Kamil Siwek (Tuliszków)
Kategoria: Młodzik dziewczęta
I miejsce – Natasza Nowak (Łask)
II miejsce – Sandra Reśkiewicz (Turek)
III miejsce – Patrycja Macudzińska (Tuliszków)
III miejsce – Angelika Łochowska (Łask)
Kategoria: Młodzik chłopcy
I miejsce – Igor Strzeliński (Brudzew)
II miejsce – Arkadiusz Wojewoda (Koło)
III miejsce – Jakub Majewski (Bydgoszcz)
III miejsce – Dawid Poraziński (Bydgoszcz)
Kategoria: Kadet dziewczęta
I miejsce – Karolina Lipowska (Łask)
II miejsce – Weronika Karolak (Łask)
III miejsce – Nina Kropidłowska (Koło)
III miejsce – Lidia Zalepa (Łask)
Kategoria: Kadet chłopcy
I miejsce – Kamil Zarzycki (Bydgoszcz)
II miejsce – Mateusz Szczerba (Łask)
III miejsce – Cyprian Hryniuk (Konin)
III miejsce – Bartosz Purcel (Turek)
Kategoria: Juniorki
I miejsce – Klaudia Malinowska (Łask)
II miejsce – Monika Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Ewelina Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Karolina Zielińska (Koło)
Kategoria: Juniorzy
I miejsce – Szymon Furmańczyk (Łask)
II miejsce – Sebastian Mrowicki (Turek)
III miejsce – Karol Łukaski (Koło)
III miejsce – Krystian Urzędowski (Brudzew)
Kategoria: Juniorki Starsze
I miejsce – Paulina Michalska (Łask)
II miejsce – Alicja Kozłowska (Turek)
III miejsce – Sandra Drąg (Łask)
Kategoria: Juniorzy starsi
I miejsce – Paweł Grzegorzewski (Łask)
II miejsce – Jakub Kujawa (Brudzew)
III miejsce – Mateusz Kurcoba (Brudzew)
III miejsce – Damian Matusiak (Grodziec)
Kategoria: Kobudo dziewczęta
I miejsce – Alicja Kozłowska (Turek)
II miejsce – Paulina Michalska (Łask)
III miejsce – Ewelina Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Karolina Zielińska (Koło)
Kategoria: Kobudo chłopcy
I miejsce – Sebastian Mrowicki (Turek)
II miejsce – Karol Łukaski (Koło)
III miejsce – Krystian Urzędowski (Brudzew)
III miejsce – Jakub Kujawa (Brudzew)
Najmłodszy zawodnik Pucharu Wielkopolski – Szymon Kałużny (Tuliszków)
Najlepsza zawodniczka z Tuliszkowa – Patrycja Macudzińska
W Sali Sportowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie w sobotę 14.11.2009 r. odbył się II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata,

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin