Otwarcie Orlika 2012 w Tuliszkowie

14 października 2009 roku w Tuliszkowie odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boiskowego Orlik 2012. W związku z silnymi opadami deszczu, uroczyste otwarcie w ostatniej chwili przeniesiono z boiska Orlik do Zespołu Szkół w Tuliszkowie.
W otwarciu udział wzięli zarówno przedstawiciele władz krajowych jak i przedstawiciele lokalnego samorządu.
Rozpoczął Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Tuliszkowie i jednocześnie prowadzący całą uroczystość, Mirosław Rojek. Oficjalnego przywitania gości dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Grzegorz Ciesielski, który powitał wszystkich zaproszonych gości.
W skrócie nakreślił przebieg inwestycji oraz plany związane z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie gminy Tuliszków, ze szczególnym uwzględnieniem sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie, której budowa zostanie rozpoczęta najprawdopodobniej jeszcze w tym roku i będzie trwała do 2011 roku. Wspomniał również o wmurowaniu aktu erekcyjnego sali sportowej, którego podpisanie miało nastąpić chwilę później.
Pobłogosławienia przybyłych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości dokonał proboszcz parafii św. Wita w Tuliszkowie, ks. Stanisław Nowak.
Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań, za pomoc i wsparcie w realizacji projektu. Otrzymali je z rąk Burmistrza Grzegorza Ciesielskiego oraz Przewodniczącego RM w Tuliszkowie Piotra Hryniuka, Irena Tomaszak-Zesiuk, Mariusz Kubiak z-ca kierownika Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Tomasz Pilarczyk z firmy Melbud.
Przewodniczący RM Piotr Hryniuk odczytał treść aktu erekcyjnego. Następnie burmistrz wraz z przewodniczącym RM dokonali odsłonięcia tablicy przedstawiającej mającą wkrótce powstać salę sportową. Sala o wymiarach 49m X 39m z widownią oraz pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem, ma powstać tuż obok gimnazjum w Tuliszkowie.
Akt erekcyjny pod budowę sali sportowej podpisali: senator Ireneusz Niewiarowski, Poseł Irena Zesiuk, Doradca Wojewody ds. Euro 2012 Krzysztof Jarczyński, Mariusz Kubiak z-ca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Kolenda zastępca Starosty Powiatu Tureckiego, ks. proboszcz Stanisław Nowak, Dyrektor ZS w Tuliszkowie Halina Wenc, Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk.
Akt został włożony do tuby razem z wydaniem Rzeczpospolitej, tuliszkowskim monetami „Partnerkami”, banknotem 10 zł, monetą 1 zł oraz aktualnym zdjęciem terenu na którym powstanie Sala Sportowa.
Następnie zaproszeni goście wręczyli upominki oraz złożyli okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna. Najpierw młodzież z gimnazjum zaprezentowała układ cheerleaderski przy muzyce dance. Następnie młodzież z Klubu Sportów i Sztuk Walk, klubu działającego aktywnie na terenie gminy Tuliszków, zaprezentowała karate Kyokushin.
Po tych pokazach wszyscy udali się na boisko Orlik, gdzie Senator Ireneusz Niewiarowski, Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk, Doradca Wojewody Krzysztof Jarczyński, Mariusz Kubiak Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Marszałka, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Burmistrz G. i M. Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Mateusz Pacholski uroczyście przecięli wstęgę, otwierając tym samym oficjalnie otwarcia kompleksu.
Orlik 2012 został również poświęcony przez proboszcza ks. Stanisława Nowaka, który jako pierwszy oddał strzał na bramkę, warto dodać iż celny.
Miejmy nadzieję, iż nowo otwarty Orlik 2012 rozpocznie nową erę w sporcie na terenie gminy Tuliszków.
14 października 2009 roku w Tuliszkowie odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boiskowego Orlik 2012. W związku z silnymi opadami deszczu, uroczyste otwarcie w ostatniej chwili przeniesiono z boiska Orlik do Zespołu Szkół w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Konkurs pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków

Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009r.
Konkurs odbywa się na podstawie: art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96; poz. 873 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 r.
1. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert oraz powierzenie zadań na aktywizacje i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych, dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych oraz rewalidacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
2. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł
3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjmowania ofert przez komisję, którą powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Konkurs zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Oferty należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków w terminie do 15 października 2009 r. do godziny 10:00 w kopercie z napisem „KONKURS OFERT: Realizacja zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych 2009 r. na terenie gminy Tuliszków”.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, o godz. 12:00.
Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2009 r..
Jako formę realizacji zadania przyjmuje się powierzenie zadania.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z podpisaną umową i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.
5. W roku 2008 i 2009 nie realizowano zadań o podobnym charakterze w ramach konkursu ofert.
Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Czytaj więcej...

Turniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009

5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn, reprezentujących sołectwa: Tarnowa, Smaszew, Wróblina, Sarbicko, Zadworna i miasto Tuliszków.
Fazę eliminacyjną przeprowadzono w dwóch grupach. W pierwszej grupie znalazły się drużyny Sarbicka, Zadwornej i Tarnowej, a w drugiej drużyny Tuliszkowa, Wróbliny i Smaszewa. Z każdej z grup do fazy finałowej przechodziły dwie drużyny.
Tym samym w półfinale spotkały się drużyny Tuliszkowa i Zadwornej oraz Sarbicka i Smaszewa. Po zaciętej walce w półfinałach mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny Zadwornej i Smaszewa. Zaskoczyła wszystkich ambitna postawa drużyny ze Smaszewa, która pomimo tego że nie była typowana na zwycięzce meczu, wygrała z Zadworną 3:2.
Finał pomiędzy drużyną Tuliszkowa i Sarbicka przebiegał bardzo dramatycznie. Długo utrzymujący się bezbramkowy wynik przerwała zdobyta przez Michała Gaja z drużyny Sarbicka bramka zdobyta pod sam koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie udało siędrużynie z Tuliszkowa wyrównać, jednak zdecydowany atak drużyny Sarbicka i świetna obrona skutkowały zdobyciem jeszcze dwóch bramek. Tym samym ostateczny wynik finału 3:1 dla drużyny z Sarbicka pozostał niezmieniony.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1 miejsce Sarbicko- Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
2 miejsce Tuliszków- Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
3 miejsce Smaszew- Puchar Prezesa MGKS Tulisia Tuliszków
4 miejsce Zadworna
5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

Czytaj więcej...

Turniej Oyama Karate z okazji Dnia Dziecka

W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate. Startowało 52 zawodników reprezentujących sekcje w Turku, Tuliszkowie, Kłodawie, Przykonie i Grodźcu oraz sekcję Oyama Kasztelanii Brudzew, podzielonych na pięć kategorii. Na początku, systemem punktowym, wyłoniono po ośmiu ćwierćfinalistów spośród najliczniejszych kategorii – dzieci i dzieci starszych, a następnie we wszystkich kategoriach rozegrano bezpośrednie pojedynki systemem pucharowym. Wszystkie walki były mocno dopingowane oraz głośno oklaskiwane przez liczną rzeszę kibiców – rodziców, rodzeństwo oraz przyjaciół naszych zawodników. Podstawowy skład sędziowski na tych zawodach stanowili: Włodzimierz Rygiert – sędzia główny, Tomasz Adamkiewicz – sędzia centralny oraz Alicja Kozłowska i Marek Kruk – sędziowie boczni. W ramach obchodów Dnia Dziecka, również nasi juniorzy – już doświadczeni i utytułowani zawodnicy mogli sprawdzić się jako sędziowie, prowadząc walki finałowe w następującym składzie: Alicja Kozłowska – sędzia centralny, Paweł Wasiak i Sebastian Mrowicki – sędziowie boczni. Po zakończeniu pojedynków finałowych, wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów oraz smacznych wypieków przygotowanych przez rodziców. Po poczęstunku nadeszła niecierpliwie oczekiwana ceremonia wręczania nagród – medali, dyplomów oraz upominków, która nie ominęła również tych, którym w tym dniu szczęście nie dopisało. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy, wraz z rodzicami i instruktorami stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii. Turniej z okazji Dnia Dziecka był kolejną imprezą, która w miłej, choć rywalizacyjnej atmosferze, pozwoliła umocnić więzi rodziców, instruktorów oraz dzieci, które, na co dzień trenują w różnych sekcjach. Dziękujemy za okazaną pomoc i duże zaangażowanie w przygotowanie turnieju rodzicom: Arlecie Reśkiewicz, Emilii i Andrzejowi Maruchom, Dorocie Janiak, Urszuli Marek oraz Januszowi Purclowi. Turniej odbył się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Turku i Urzędu Miejskiego w Turku.
Wyniki rywalizacji:
Kategoria dzieci: 1. miejsce – Anna Marucha (Turek)
2. miejsce – Igor Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Kacper Bończak (Turek)
3. miejsce – Michał Forma (Przykona)
Kategoria dzieci starszych:
1. miejsce – Patrycja Macudzińska (Tuliszków)
2. miejsce – Sandra Reśkiewicz (Turek)
3. miejsce – Eryk Kasprzak (Grodziec)
3. miejsce – Adam Marucha (Turek)
Kategoria juniorów młodszych:
1. miejsce – Ewelina Lipińska (Kasztelania Brudzew)
2. miejsce – Kosma Kotschmarów (Tuliszków)
3. miejsce – Jakub Witkowski (Kłodawa)
3. miejsce – Przemysław Guźniczak (Grodziec)
Kategoria juniorów:
1. miejsce – Julian Kubiak (Kłodawa)
2. miejsce – Kamil Michałkiewicz (Kłodawa)
3. miejsce – Kamil Rudniak (Kłodawa)
3. miejsce – Mateusz Janiak (Turek)
Kategoria OPEN:
1. miejsce – Bartosz Purcel (Turek)
2. miejsce – Monika Lipińska (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Brajan Hubiak (Turek)
3. miejsce – Eryk Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate.

Czytaj więcej...

Spotkanie Karate

23 maja 2009 r. na terenie boiska sportowego w Tuliszkowie oraz w lasach Nadleśnictwa Turek odbyło się IX Spotkanie z Oyama Karate, w którym uczestniczyła około 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Uczestnicy imprezy podzieleni zostali na dwie grupy. Młodsze dzieci bawiły się podczas gier i zabaw ruchowych, w czasie, których musiały sprostać różnorakim konkurencjom sprawnościowym. Pomimo zmęczenia rywalizacja była bardzo zacięta, a szala zwycięstwa ważyła się do ostatnie j konkurencji. Sportowej rywalizacji towarzyszyło dużo radości. W tym samym czasie grupa starsza uczestniczyła w treningu technik karate i zajęciach w siłowni na terenie Pawilonu Sportowego przy ul. Nortowskiej. Po krótkiej przerwie karatecy wyruszyli w kierunku tzw. bagien Tuliszkowskich. Po przejściu trasy i przybyciu na miejsce, na uczestników czekało ognisko, pyszne kiełbaski i napoje przygotowane przez rodziców i pana leśniczego Krzysztofa Gromadę. Wszystkim dopisywały świetne humory, zwłaszcza podczas konkursu z wiedzy o Oyama Karate i Turkowskim Klubie Karate. Z ogniem zwłaszcza w lesie należy bardzo uważać, co uświadomiła dzieciom akcja gaśnicza przeprowadzona przez Straż Leśną. Była to kolejna atrakcja przygotowana przez organizatorów, w której aktywny udział brali również uczestnicy imprezy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Zajęcia te były dobrą okazją do tego, by połączyć przyjemne z pożytecznym, by umocnić więzi między dziećmi, trenerami i rodzicami. IX Spotkanie z Oyama Karate przygotowali i przeprowadzili instruktorzy: Włodzimierz Rygiert, Wojciech Szymański i Tomasz Adamkiewicz, a także rodzice: Emilia i Andrzej Marucha oraz Janusz Purcel. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Tuliszkowie, Leśnictwu Tuliszków oraz sponsorom: Piekarnia P.P.H „ Konbag” S. Pietrzak i Wspólnicy Sp. Jawna w Tuliszkowie i Sklep „Lewiatan” w Tuliszkowie.
23 maja 2009 r. na terenie boiska sportowego w Tuliszkowie oraz w lasach Nadleśnictwa Turek odbyło się IX Spotkanie z Oyama Karate

Czytaj więcej...

Polska Biega- również w gminie Tuliszków

6 maja 2009 roku przez gminęTuliszków przebiegła sztafeta w ramach akcji "Polska Biega". Jednym z organizatorów akcji był Robert Korzeniowski, który w ten sposób promuje sport.
Trasa sztafety, która zaczynała się w Łęczycy a kończyła w Słubicach, przebiegała również przez gminę Tuliszków. Biegacze w ramach sztafety zrobili sobie chwilę odpoczynku w miejscowościach Grzymiszew i Tuliszków, gdzie byli gorąco witani przez młodzież. Jednym z uczestników sztafety był Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Kucharski
6 maja 2009 roku przez gminęTuliszków przebiegła sztafeta w ramach akcji "Polska Biega". Jednym z organizatorów akcji był Robert Korzeniowski, który w ten sposób promuje sport.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin