GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Młodzi adepci sztuki żywego słowa wzięli udział w przesłuchaniach GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 29 marca 2017 r. na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie wystąpiło 32 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej...

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

4 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ. W konkursie zaprezentowało się 36 dzieci z gminnych placówek oświatowych: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie, Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie oraz jej oddziału przedszkolnego.

Czytaj więcej...

BADANIA ANKIETOWE GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na ternie jednostki realizowane będzie badanie Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10). W badaniu wezmą udział osoby w wieku 12-74 lat będące członkami gospodarstwa domowego wylosowanego do ww. badania.

wykorzystanie technologi plakat 2017 page 001

Czytaj więcej...

STOP POŻAROM TRAW

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Turku informuje o rozpoczętej kampani medialnej "STOP pożarom traw" zainicjowanej przez Komendanta Głównego PSP. W ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl , na której znajdują się materiały informacyjne oraz ulotki i plakaty edukacyjne.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin