NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Czytaj więcej...

DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM

1 czerwca br. najmłodsi mieszkańcy gminy Tuliszków świętowali Dzień Dziecka w parku miejskim. W czwartkowe popołudnie zorganizowano tam dla nich festyn z darmowymi atrakcjami.

DSC 0364

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW - PRZYMROZKI WIOSENNE

KURENDA

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, głównie w sadach w wyniku przymrozków wiosennych.

Rolnicy zgłaszający straty powinni we wnioskach wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero.

Podana powierzchnia upraw musi zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

W przypadku prowadzenia towarowej produkcji zwierzęcej konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego tej produkcji.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie – punkt informacyjny. Wnioski będą przyjmowane od dnia 29 maja 2017r. do dnia 14 czerwca 2017,r. w godzinach 800 – 1430.

Druk wniosku o oszacowanie strat oraz druki oświadczeń dotyczące produkcji zwierzęcej można uzyskać      w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (Punkt Informacyjny) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.tuliszkow.pl zakładka Ogłoszenia/ Dla rolników.

DZIEŃ SADOWNIKA

27 maja br. odbył się Dzień Sadu, czyli doroczne spotkanie producentów owoców z gminy Tuliszków. Tym razem miejscem wydarzenia było gościnne gospodarstwo Elżbiety i Romualda Jacka Macudzińskich w Wymysłowie.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin