WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych na dzień 03 kwietnia 2011 r.
Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa
i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Uprawnieni do udziału w wyborach są podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni, przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. Siedziba obwodowej komisji wyborczej i jedyny w naszej gminie lokal wyborczy mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie, przy ul. Buczka 2. Głosować będzie można od 8.00 do 18.00 na dwóch kandydatów.
Do 14 marca 2011 r. można zgłaszać kandydatów na członków rad powiatowych do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.
Spis osób uprawnionych do głosowania udostępniony do wglądu będzie najpóźniej od dnia 14 marca bieżącego roku, przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu, począwszy od dnia jego wyłożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, możliwe jest wniesienie zażalenia.
Listy kandydatów na członków rad powiatowych wyłożone zostaną najpóźniej w dniu 24 marca.
Dodatkowych informacji na temat wyborów udzielają:
biuro wojewódzkie Wielkopolskich Izb Rolniczych oraz biuro powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, tel. 63 289 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych na dzień 03 kwietnia 2011 r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tuliszkowie w dniu 09 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie „Dopłaty rolnośrodowiskowe,  spełnianie zasad wzajemnej zgodności, wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe, informacje z KRUS i inne".
Ponadto tuliszkowski ośrodek organizuje także w m-cu  marcu szkolenia dla osób kupujących i stosujących środki ochrony roślin.
Chęć uczestnictwa w obu szkoleniach należy zgłosić w biurze WODR w Tuliszkowie /budynek dworca PKS.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tuliszkowie w dniu 09 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie

Czytaj więcej...

Nowe Zarządy OSP GIM Tuliszków

W styczniu i lutym br. odbyły się w jednostkach OSP  naszej gminy zebrania sprawozdawczo wyborcze. W wielu zachowano strażackie władze, w niektórych dokonano ich zmiany. Poniżej  składy zarządów jednostek OSP. Natomiast 26 marca 2011 r.w sali OSP Piętno odbędzie się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuliszkowie,  na którym zostanie wybrany Zarząd, Prezydium Zarządu oraz delegaci  na Zjazd Oddziału Powiatowego
Gadowskie Holendry
Prezes: Teodor Kałużny,
Naczelnik: Karol Ośkowiak,
W-ce Prezes: Mieczysław Ośkowiak,
Skarbnik: Grażyna Gierałka,
Sekretarz: Jacek Piasecki.
Grzymiszew
Prezes: Roman Porada,
Naczelnik: Wiesław Olejnik,
W-ce Prezes: Bolesław Mazurek,
Skarbnik: Henryk Rybicki,
Sekretarz: Jan Karczewski,
Z-ca Naczelnika.: Tomasz Rosiak,
Gospodarz: Marcin Szkudlarek,
Członkowie Zarządu: Janina Mrugas,  Andrzej Durzalski.
Kiszewy
Prezes: Grzegorz Maciejewski,
Naczelnik: Jan Kotarski,
W-ce Prezes: Radosław  Andrzejewski,
Skarbnik: Jan Rakiewicz,
Sekretarz: Tadeusz Jagielski,
Gospodarz: Arkadiusz Czubiński,
Członek .Zarządu: Elżbieta Krzempek.
Krępa
Prezes: Andrzej Łusiaczyk,
Naczelnik: Józef Patrzykąt,
W-ce Prezes: Jarosław Szczepanik,
Skarbnik: Jarosław Rozbiegała,
Sekretarz: Magdalena Łusiaczyk,
Z-ca Naczelnika.: Tomasz Łusiaczyk.
Nowy Świat
Prezes: Andrzej Szymczak,
Naczelnik: Rafał Kacprzak,
W-ce Prezes: Marcin Skieresz,
Skarbnik: Mariusz Przystański,
Sekretarz: Adam Kacprzyk.
Ogorzelczyn
Prezes: Mirosław Ziemiański
Naczelnik: Marek Siwek,
W-ce Prezes: Marek Kościelak,
Skarbnik: Stanisław Darul,
Sekretarz: Rafał Kowalski,
Z-ca Naczelnika.: Zygmunt Miklaszewski,
Członek Zarządu: Stanisław  Miklaszewski.
Piętno
Prezes: Zbigniew Gradecki,
W-ce Prezes: Krzysztof Wojtczak,
Naczelnik – Wiceprezes: Gabriel Rzyśko,
Skarbnik: Edward Janczewski,
Sekretarz, Kronikarz:  Barbara Gradecka,
Gospodarz: Andrzej Hoch,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Wągiel,  Anna Pawlikowska,  Mateusz  Woźniakowski
Sarbicko:
Prezes: Romuald Ochocki,
Naczelnik: Robert Zabłocki,
Skarbnik: Józef Kościelak,
Sekretarz: Agnieszka  Piotrowska,
Gospodarz: Tadeusz Zajdlic.
Ruda
Prezes: Marek Mazurek,
Naczelnik: Bernard Łaszcz,
W-ce Prezes: Konrad Giersz,
Skarbnik: Tomasz Darul,
Sekretarz: Sławomir Druszcz.
Smaszew
Prezes: Mariusz Bartoszczyk,
Naczelnik: Marcin Pietrzak,
W-ce Prezes: Krzysztof Górski,
Skarbnik: Robert Kołorzycki,
Sekretarz: Piotr Sompolski,
Członkowie Zarządu: Tomasz Siwek,  Artur Wszędybył
Tarnowa
Prezes: Jerzy Ćwiek,
Naczelnik: Mirosław Siwek,
W-ce Prezes: Jan Anastaziak,
Skarbnik: Marek Frankowski,
Sekretarz: Maria Wachowska,
Z-ca Naczelnika.: Dariusz Kośla,
Gospodarz: Dariusz Wojtaszek,
Członkowie. Zarządu: Marek, Nowakowski,  Leszek Wachowski.
Tuliszków
Prezes: Tadeusz Wawrzyniak
W-ce Prezes Naczelnik: Zdzisław  Choinka
W-ce Prezes: Roman Kowalski
Z-ca Naczelnika: Stanisław  Przybyłowicz
Z-ca Naczelnika: Jacek Antoniewicz
Skarbnik: Bogusław Naglewski
Gospodarz: Jan Kozłowski
Sekretarz: Teresa Kaczmarek
Członek Zarządu: Zenon Matuszewski.
Wróblina
Prezes: Grzegorz Szymaniak,
Naczelnik: Krystian Sierszyński,
W-ce Prezes: Andrzej Smura,
Skarbnik: Damian Hryniuk,
Sekretarz: Karol Wszędybył,
Z-ca Naczelnika.: Radosław Klanowski.
Wielopole
Prezes: Sebastian Linka,
Naczelnik: Bartosz Ciesielski,
W-ce Prezes: Michał Krawiec,
Skarbnik: Andrzej Maćczak,
Sekretarz: Mariusz Lasota,
Z-ca Naczelnika: Piotr Piekarski,
Gospodarz: Zdzisław Wszędybył.
W styczniu i lutym br. odbyły się w jednostkach OSP  naszej gminy zebrania sprawozdawczo wyborcze.

Czytaj więcej...

Odznaczenie dla Sekretarza Urzędu GiM Tuliszków

16 lutego 2011 r. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył 59 odznaczeń państwowych. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali  Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę.
W gronie  odznaczonych i uhonorowanych przez Wojewodę znalazł się Sekretarz  Gminy i Miasta  Tuliszków Bolesław Mazurek, który otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbą.
Bolesław Mazurek pracuje w Urzędzie GiM od 1 października 1972 r. do chwili obecnej. W czasie swojej długoletniej pracy zajmował stanowiska: Sekretarza Urzędu i Naczelnika Miasta i Gminy.
Czynnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy Tuliszków. Od wielu lat  działa i jest członkiem OSP, jest też Przewodniczącym Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.
 
16 lutego 2011 r. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył 59 odznaczeń państwowych.

Czytaj więcej...

Spotkanie Noworoczne 2011 r.

26 stycznia 2011 r. w sali Bankietowej w Tuliszkowie odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku i jest okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Wśród zaproszonych gości oprócz władz lokalnych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek, przedsiębiorcy z terenu GiM, przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji a także: posłanka Irena Tomaszak – Zesiuk, Dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Jadwiga Kujawińska, Prezes Stowarzyszenia Solidarni w partnerstwie Ireneusz Ćwiek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Turku Wiesław Grzegorczyk, Prezes KWB Adamów Dariusz Orlikowski, Komendant Powiatowy PSP w Turku Leonard Soja.
 
Uroczystość otworzył Burmistrz GiM Grzegorz Ciesielski, który powitał gości i podsumował 2010 r. Wypowiedź Burmistrza uzupełniła prezentacja multimedialna.
 
Następnie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek zwycięzcom Plebiscytu Burmistrza w następujących kategoriach:
- Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej,
- Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocniczych innym podmiotom z terenu Gim Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym,
- Rolnik Roku – za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz,
- Talent Roku – za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
 
Nominację do wyróżnienia mogły zgłaszać:
- jednostki organizacyjne GiM Tuliszków,
- organizacje pozarządowe,
- inne jednostki otrzymujące wsparcie finansowe,
- osoby fizyczne,
- inne podmioty,
 
Werdykt kapituły Plebiscytu odczytywali radni Rady Miejskiej, a statuetki wręczali Burmistrz GiM Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski.
 
W kategorii FIRMA ROKU – zwyciężyła firma AWG Polonez z Wymysłowa
 
W kategorii SPONSOR ROKU – zwycięzcą została Firma Media Markt ze Starego Miasta
 
W kategorii ROLNIK ROKU – tytuł rolnika roku otrzymał Marek Jakubowski ze Smaszewa
 
W kategorii TALENT ROKU – za wyniki w sporcie otrzymał Michał Radecki uczeń III klasy Gimnazjum w Tuliszkowie
 
Podsumowania wydarzeń kulturalnych minionego roku dokonał Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Rojek, który ogłosił werdykt Kapituły przyznającej statuetkę „Janusza z Tuliszkowa” za osiągnięcia kulturalne - „Tuliszkowskiego Janusza” za 2010 r. otrzymała Pani Bożena Pielesiak nauczycielka Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, od 5 lat prowadzi Zespół Tuliszkowiacy, przygotowuje choreografie, szyje kostiumy, pisze scenariusze itp.. Od 4 lat ze swoją grupą uświetnia uroczystości gminne, przygotowuje dzieci do udziałów w konkursach. W 2010 r. na wniosek MGOK otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Tureckiego”
26 stycznia 2011 r. w sali Bankietowej w Tuliszkowie odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku i jest okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Wśród zaproszonych gości oprócz władz lokalnych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek, przedsiębiorcy z terenu GiM, przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji a także: posłanka Irena Tomaszak – Zesiuk, Dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Jadwiga Kujawińska, Prezes Stowarzyszenia Solidarni w partnerstwie Ireneusz Ćwiek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Turku Wiesław Grzegorczyk, Prezes KWB Adamów Dariusz Orlikowski, Komendant Powiatowy PSP w Turku Leonard Soja.

Czytaj więcej...

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

13 stycznia 2011 r. w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te są wręczane co roku parom małżeńskim z 50-letnim stażem. W 2011 roku medal taki został przyznany 14 parom z terenu gminy i miasta Tuliszków, które w 2010 roku obchodziły złote gody. Uroczystość rozpoczęła Halina Patrzykąt- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Po niej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który pogratulował parom.
Następnie Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Maćkowski udekorowali małżeństwa obchodzące złote gody. medale otrzymali:
1. Kazimiera i Jan Badowscy
2. Genowefa i Eugeniusz Dąbrowscy (nieobecni)
3. Bronisława i Eugeniusz Drzewieccy
4. Janina i Władysław Klimczak
5. Maria i Benedykt Kruccy
6. Marianna i Marian Larek
7. Danuta i Józef Małolepszy
8. Krystyna i Józef Pawlak
9. Antonina i Zygmunt Pawlak
10. Cecylia i Józef Radeccy
11. Helena i Jan Szczap (nieobecni)
12. Jadwiga i Stanisław Targańscy
13. Zofia i Zygmunt Tarłowscy (nieobecni)
14. Czesława i Piotr Wojnarowski
Po wręczeniu medali zebrani goście wznieśli toast szampanem za kolejne 50 lat oraz odśpiewali tradycyjne 100 lat. Specjalnie dla par wystąpił zespół "Jesień" z MGOK w Tuliszkowie, który zaśpiewał niezapomniane przeboje, sprawiając że niejednemu jubilatowi łza zakręciła się w oku. Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek.
13 stycznia 2011 r. w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rozdz. VIII pkt 3 i 5 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XL/287/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25)
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ww. ustawy
na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków:
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 40.000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2011 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 9 lutego 2011 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 r. i 2010 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2009 w kwocie
80.000 zł, w 20010 r. w kwocie 80.000 zł,
· zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć
szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach propagujących aktywność ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:10
B. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 5.000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2011 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 9 lutego 2011 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w 2009 r. w kwocie 5.000 zł, w 2010 r. w kwocie 6.000
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:15
C. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10.000 zł
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2011 r.
- termin złożenia oferty – do dnia 9 lutego 2011 r., godz. 10:00
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009r. i 2010r.- na realizacje tego samego rodzaju zadania nie udzielono dotacji w roku 2009, w 2010 roku udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł.
- zadanie wymaga w szczególności – współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, zajęcia sportowo – rekreacyjne muszą stanowić element programu profilaktycznego. Program winien być wcześniej skonsultowany i zatwierdzony przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie i załączony do oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:20
Oferty należy składać na formularzu ofertowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25). Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków komisja ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w 2011 r., przy rozpatrywaniu ofert będzie w szczególności uwzględniać:
Celowość oferty
Liczbę odbiorców
Udział środków własnych
Promocję poza terenem gminy Tuliszków
Dostępność
Złożone oferty zostaną rozpatrzone do 14 lutego 2011 r., a rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz stronach internetowych www.tuliszkow.pl oraz www.bip.tuliszkow.pl
Treść ogłoszenia
UWAGA
W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI TECHNICZNYMI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I UMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W DNIU 20 STYCZNIA 2011 R. TERMIN SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIETY NA 11 LUTEGO 2011 R. GODZINY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin