OBWIESZCZENIE STAROSTY TURECKIEGO

powiat-turek

 

Obwieszczenie Starosty Tureckiego : zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestora Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62- 740 tuliszków dla zadania polegającego na przebudowie drogi Grzymiszew- Imiełków zlokalizowanej na działkach w obrębie Grzymiszew (0004) , jednostka ewidencyjna Tuliszków ( 302707_5) o numerach ewidencyjnych : 653, 690, 256/1, 772, 771.

 

Treść obwieszczenia:

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,

Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy i Miasta Tuliszków  badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

W badaniu biorą udział mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy.  Jest ono ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.

Badania takie przeprowadzane są również w innych gminach Polski, a finansowane są przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prosimy o wypełnienie ankiety, która jest w pełni anonimowa. Wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.

Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

 

baner ankieta mieszkancy

Czytaj więcej...

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW SOŁECKICH

WYBORY DO ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY I MIASTA TULISZKÓW.

 

 16 zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków już się odbyło.

Jednostką pomocniczą gminy są sołectwa, których przedstawicielami są sołtysi wraz z radami sołeckimi, a na terenie miasta Tuliszków - Rada Samorządu Mieszkańców (RSM), na której czele stoi Przewodniczący i Zarząd.

 

 

Wyniki wyborów przedstawia poniższa tabela:

     

 

Wymysłów

Katarzyna   Łuczak

Wróblina

Lidia Barbusińska

Ruda

Józef   Kozłowski

Ogorzelczyn

Agnieszka   Woźniak

Wielopole

Przemysław Krawiec

Tarnowa

Dariusz   Kośla

Smaszew

Grażyna   Szulc

Sarbicko

Beata Wojciechowska

Grzymiszew

Jan   Mikołajczyk

Zadworna

Lutosław   Zając

Piętno

Stanisław   Adamek

Gadowskie   Holendry

Dorota   Marcinkowska

Krępa

Andrzej   Kujawiński

m. Tuliszków

Józef   Pośpiech

Kiszewy

Piotr Grzeszczak

Nowy Świat

Andrzej   Szymczak

 

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin