Uchwały

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Tuliszków - pobierz

    Rozstrzygnięcie nadzorcze - pobierz

2. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie GiM Tuliszków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - pobierz

3. Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gim Tuliszków - pobierz

4. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie GiM Tuliszków - pobierz

Harmonogram odbioru odpadów Komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów Komunalnych - pobierz

Jak segregować odpady

Jak segregować odpady komunalne - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin