Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

13, 20 i 27 września 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych - pobierz informację

 

Harmonogram odbioru odpadów od 1 lipca 2014r.

Harmonogram odbioru odpadów z GiM Tuliszków od 01 lipca 2014r. - pobierz

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

19, 24 i 26 października 2013 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych - informacja i harmonogram - pobierz

Dodatkowa informacja dotycząca folii po kiszonkach i miejsc odbioru odpadów wielkogabarytowych - pobierz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  w I półroczu 2014 r. - pobierz

Uchwały

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Tuliszków - pobierz

    Rozstrzygnięcie nadzorcze - pobierz

2. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie GiM Tuliszków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - pobierz

3. Uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gim Tuliszków - pobierz

4. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie GiM Tuliszków - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin