Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych

niedziela, 15, maj 2011
21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.
Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Szkoła Podstawowa w Smaszewie wraz z P. Dyrektor-Grażyną Pośpiech i tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego – P. Mariola Dyguda. Współorganizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w Turku oraz Rada Rodziców przy SP w Smaszewie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich gości i drużyn z zaprzyjaźnionych szkół. Później drużyny wzięły udział w 14 zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że emocje tego dnia sięgały zenitu.
W międzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy SP w Smaszewie.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie powiatowego turnieju, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców i wręczono puchary i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła SP ze Smaszewa, która otrzymała Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Powiatu w Turku. Drugie miejsce zajęła SP z Kotwasic, a trzecie- SP ze Słodkowa.
Wśród fundatorów tegorocznych nagród znaleźli się: Starosta Powiatu w Turku, Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie – P. Piotr Hryniuk, Przewodniczący Komisji Oświaty w Tuliszkowie – P. Tomasz Maćkowski i Dyrektor SP ze Smaszewa – P.Grażyna Pośpiech.
Należy dodać, że Turniej Zabaw Ruchowych organizowany jest w Smaszewie już od siedmiu lat i cieszy się on dużą popularnością.
21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.
Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Szkoła Podstawowa w Smaszewie wraz z P. Dyrektor-Grażyną Pośpiech i tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego – P. Mariola Dyguda. Współorganizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w Turku oraz Rada Rodziców przy SP w Smaszewie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich gości i drużyn z zaprzyjaźnionych szkół. Później drużyny wzięły udział w 14 zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że emocje tego dnia sięgały zenitu.
W międzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy SP w Smaszewie.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie powiatowego turnieju, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców i wręczono puchary i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła SP ze Smaszewa, która otrzymała Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Powiatu w Turku. Drugie miejsce zajęła SP z Kotwasic, a trzecie- SP ze Słodkowa.
Wśród fundatorów tegorocznych nagród znaleźli się: Starosta Powiatu w Turku, Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie – P. Piotr Hryniuk, Przewodniczący Komisji Oświaty w Tuliszkowie – P. Tomasz Maćkowski i Dyrektor SP ze Smaszewa – P.Grażyna Pośpiech.
Należy dodać, że Turniej Zabaw Ruchowych organizowany jest w Smaszewie już od siedmiu lat i cieszy się on dużą popularnością.

zr08 1 zr08 2 zr08
POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin