Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Nazwa projektu

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

 

Wartość projektu

2.000.000,00 PLN

 

Kwota dofinansowania

1.700.000,00 PLN

 

Okres realizacji

I 2014 – XII 2015

 

Opis projektu

Głównym elementem projektu jest przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych dla obszaru powiatu tureckiego (strategii rozwoju gospodarczego, koncepcji zagospodarowania przestrzennego, studium komunikacyjnego, strategii marki i produktu turystycznego, dokumentacji związanej z powołaniem funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych) oraz dokumentów planistycznych i technicznych.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Turek, partnerem projektu 8 gmin z powiatu tureckiego, Starostwo Powiatowe oraz Turecka Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwój.

Projektem będzie zarządzać lider – Gmina Miejska Turek, powołany zostanie komitet sterujący, w skład, którego wejdą Wójtowie / Burmistrzowanie Gmin, Starosta Powiatu, Szefowie TUR i TIG-u. W ramach projektu funkcjonował będzie także Zespół Projektowy składający się z osób biorących udział w przygotowaniu projektu

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin