I Bal Promyka

czwartek, 31, marzec 2011
2 lutego 2008 roku w Sali Bankietowej w Tuliszkowie, odbył się I Charytatywny Bal Karnawałowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk”, działające w Tuliszkowie. Imprezę rozpoczęła Aneta Grenda - prezes Stowarzyszenia, dziękując wszystkim obecnym za przybycie i  chęć niesienia pomocy finansowej i osobistej dzieciom  objętym opieką przez organizatorów balu. Przekazała głos Panu Arkadiuszowi Chmielewskiemu, radnemu sejmiku wojewódzkiego, i jego małżonce Wandzie Chmielewskiej, którzy życzyli wszystkim gościom udanej zabawy i zachęcili do wspierania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie „Promyk”.
Następnie prezesi Aneta Grenda i Mieczysław Zieliński wręczyli dyplomy i czerwone serduszka sponsorom i darczyńcom, bez których działania organizacji nie byłyby możliwe.
Wyróżnieni zostali: Pan Arkadiusz Chmielewski, Pani Nina Bekasiewicz, Pani Katarzyna Mierzejewska, Pan Tadeusz Wawrzyniak, Pan Cezary Bigielmajer, Pani Teresa Grenda ( członek związku niewidomych w Turku, która przekazała własnoręcznie namalowane obrazy które zostały sprzedane w czasie trwania balu ), Pan Zdzisław Nowakowski, Pani Wanda Szmagaj, Pan Konrad Tomaszewski, Państwo Marzena i Robert Chorbińscy, Państwo Małgorzata i Marian Maniccy, Pani Jadwiga Bąk, Proboszcz Parafii Św. Wita w Tuliszkowie Stanisław Nowak, Pan Waldemar Michalski Usługi Transportowe, Pan Leszek Sobczak, Pan Kazimierz Witowski, Pan Jerzy Zabłocki, Pani Halina Gronostaj, Pan Kazimierz Kalinowski – (oprawa obrazów oraz Galeria Reklamy „Impresja”)
Po podziękowaniach dla darczyńców rodzice dzieci niepełnosprawnych podziękowali Anecie Grenda za wkład pracy na rzecz dzieci wręczając jej przepiękny bukiet kwiatów. Pani Prezes wzruszona podziękowała i zaprosiła gości do zabawy zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w loterii fantowej i do zakupu obrazów, co miało miejsce w dalszej części trwania imprezy. Ponieważ organizacja balu zbiegła się z  pierwszą rocznicą, istnienia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” Fundacja „Przyjaciel” z Warszawy ufundowała ogromny tort, a Pani Prezes Fundacji Nina Bekasiewicz zabrała głos gratulując przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także życząc samych sukcesów w przyszłości.
Goście przy muzyce zespołu Ba-Toma-Ma z Konina bawili się do białego rana w doskonałych nastrojach, dziękując organizatorom za organizację tak wspaniałej imprezy. W imieniu gości z Huty”Aluminium”, którzy przybyli bardzo licznie głos zabrał Artur Skieresz, który serdecznie podziękował gospodyni balu i poprosił o organizację kolejnych tego typu imprez.
Dochód, który przerósł oczekiwania organizatorów, z I Charytatywnego Balu Karnawałowego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” działające w Tuliszkowie zostanie przeznaczony na sprzęt dla dzieci, a także zorganizowanie półkolonii „ Integracyjne Lato w Mieście” w czasie wakacji.
Ponieważ zostało bardzo dużo smacznego jedzenia przygotowanego przez właścicieli i pracowników „Sali Bankietowej”, prezesi Stowarzyszenia zawieźli jedzenie do Noclegowni dla bezdomnych w Koninie, gdzie spotkali się z ogromną radością i wyrazami wdzięczności. Swoim szczęściem należy się dzielić, bo tylko wtedy ono się mnoży.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” w Tuliszkowie dziękuje gorąco i serdecznie wszystkim gościom, sponsorom i darczyńcom za udział w balu i pomoc w jego organizacji. Bawiąc się również doskonale możemy wspierać dzieci niepełnosprawne.
2 lutego 2008 roku w Sali Bankietowej w Tuliszkowie, odbył się I Charytatywny Bal Karnawałowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk”, działające w Tuliszkowie.
Imprezę rozpoczęła Aneta Grenda - prezes Stowarzyszenia, dziękując wszystkim obecnym za przybycie i  chęć niesienia pomocy finansowej i osobistej dzieciom  objętym opieką przez organizatorów balu. Przekazała głos Panu Arkadiuszowi Chmielewskiemu, radnemu sejmiku wojewódzkiego, i jego małżonce Wandzie Chmielewskiej, którzy życzyli wszystkim gościom udanej zabawy i zachęcili do wspierania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie „Promyk”.
Następnie prezesi Aneta Grenda i Mieczysław Zieliński wręczyli dyplomy i czerwone serduszka sponsorom i darczyńcom, bez których działania organizacji nie byłyby możliwe.
Wyróżnieni zostali: Pan Arkadiusz Chmielewski, Pani Nina Bekasiewicz, Pani Katarzyna Mierzejewska, Pan Tadeusz Wawrzyniak, Pan Cezary Bigielmajer, Pani Teresa Grenda ( członek związku niewidomych w Turku, która przekazała własnoręcznie namalowane obrazy które zostały sprzedane w czasie trwania balu ), Pan Zdzisław Nowakowski, Pani Wanda Szmagaj, Pan Konrad Tomaszewski, Państwo Marzena i Robert Chorbińscy, Państwo Małgorzata i Marian Maniccy, Pani Jadwiga Bąk, Proboszcz Parafii Św. Wita w Tuliszkowie Stanisław Nowak, Pan Waldemar Michalski Usługi Transportowe, Pan Leszek Sobczak, Pan Kazimierz Witowski, Pan Jerzy Zabłocki, Pani Halina Gronostaj, Pan Kazimierz Kalinowski – (oprawa obrazów oraz Galeria Reklamy „Impresja”)
Po podziękowaniach dla darczyńców rodzice dzieci niepełnosprawnych podziękowali Anecie Grenda za wkład pracy na rzecz dzieci wręczając jej przepiękny bukiet kwiatów. Pani Prezes wzruszona podziękowała i zaprosiła gości do zabawy zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w loterii fantowej i do zakupu obrazów, co miało miejsce w dalszej części trwania imprezy. Ponieważ organizacja balu zbiegła się z  pierwszą rocznicą, istnienia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” Fundacja „Przyjaciel” z Warszawy ufundowała ogromny tort, a Pani Prezes Fundacji Nina Bekasiewicz zabrała głos gratulując przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także życząc samych sukcesów w przyszłości.
Goście przy muzyce zespołu Ba-Toma-Ma z Konina bawili się do białego rana w doskonałych nastrojach, dziękując organizatorom za organizację tak wspaniałej imprezy. W imieniu gości z Huty”Aluminium”, którzy przybyli bardzo licznie głos zabrał Artur Skieresz, który serdecznie podziękował gospodyni balu i poprosił o organizację kolejnych tego typu imprez.
Dochód, który przerósł oczekiwania organizatorów, z I Charytatywnego Balu Karnawałowego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” działające w Tuliszkowie zostanie przeznaczony na sprzęt dla dzieci, a także zorganizowanie półkolonii „ Integracyjne Lato w Mieście” w czasie wakacji.
Ponieważ zostało bardzo dużo smacznego jedzenia przygotowanego przez właścicieli i pracowników „Sali Bankietowej”, prezesi Stowarzyszenia zawieźli jedzenie do Noclegowni dla bezdomnych w Koninie, gdzie spotkali się z ogromną radością i wyrazami wdzięczności. Swoim szczęściem należy się dzielić, bo tylko wtedy ono się mnoży.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” w Tuliszkowie dziękuje gorąco i serdecznie wszystkim gościom, sponsorom i darczyńcom za udział w balu i pomoc w jego organizacji. Bawiąc się również doskonale możemy wspierać dzieci niepełnosprawne.
bal

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin