Odsłonięcie Pomnika Powstańców 1863r. 75 Lecie szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

wtorek, 16, październik 2012

15 października 2012 r. odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Powstańców 1863 r., 75-leciem oddania do użytku budynku szkoły w Tuliszkowie oraz Dniem Edukacji Narodowej.

 

Wzięli w nich udział: Tomasz Nowak, Poseł na Sejm RP, Ks. Biskup Stanisław Gębicki, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, ks. Stanisław Nowak oraz księża pochodzący  z Tuliszkowa i obecnie pracujący w miejscowej parafii, nauczyciele i uczniowie, poczty sztandarowe (ZKRPiBWP, strażackie gminny i jednostki OSP w Tuliszkowie, ZS w Tuliszkowie) zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11-tej. Po niej wszyscy udali się pod Pomnik Powstańców 1863 r. gdzie nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie. Dokonali tego: Ks. Biskup Stanisław Gębicki, Grzegorz Ciesielski  Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Marianna Macudzińska przedstawicielka  Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie i żona kierownika szkoły w latach 1948-1951 oraz 1955-1974, Jan Kozłowski Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Tuliszkowa, Halina Wenc Dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie, Jakub Szymczak uczeń klasy III Gimnazjum ZS w Tuliszkowie.
Poświęcenia pomnika dokonał ks. Biskup St. Gębicki, a pod okolicznościowym aktem, który następnie został podpisany położony do specjalnej tuby i wmurowany pod pomnikiem podpisy złożyli: Ks. Biskup Stanisław Gębicki, Tomasz Nowak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanta Świeca kierownik delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Zdzisław Cichy  Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, Grzegorz Ciesielski  Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków,  Tomasz Maćkowski  Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Ks. Prałat Stanisław Nowak Proboszcz Parafii w Tuliszkowie, Halina Wenc  Dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie.
Dla uczczenia 75. rocznicy wybudowania szkoły podstawowej przy głównym wejściu do szkoły odsłonięta została tablica pamiątkowa pamięci Władysława Kochańskiego.
Kolejne części uroczystości odbyły się w hali widowiskowo-sportowej:  przemówienie dyrektora ZS w Tuliszkowie, część artystyczna przygotowana przez uczniów, życzenia Burmistrza GiM złożone nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej i podziękowania osobom pełniącym funkcję dyrektora w tuliszkowskiej szkole (Edwardowi Marciniakowi, Władysławowi Zielińskiemu, Agnieszce Małolepszej i obecnej dyr. Halinie Wenc).
Podziękowanie od władz miasta otrzymał też ks. Prałat Stanisław Nowak, który   szczególnie zaangażował się w odbudowę pomnika.
Burmistrz GiM G. Ciesielski i Z-ca Burmistrza P. Hryniuk wręczyli  nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej pedagogom: Izabeli Gradeckiej, Małgorzacie Kruckiej,  Elżbiecie Kutkowskiej, Ewie Łuszcz, Marzenie Małolepszej, Irenie Michalak, Urszuli Mory, Bożenie Pielesiak, Mariannie Skubiszewskiej, Halinie Wenc i Jolancie Werkowskiej.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Tomasz Nowak Poseł na Sejm RP, Jolanta Świeca kierownik Delegatury UW w Koninie, Zdzisław Cichy Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego, Barbara Matusiak przedstawiciel delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Koninie, Edward Marciniak przedstawiciel byłych dyrektorów i przedstawicielka konińskiego oddziału PTTK.
Oficjalną część uroczystości zakończył koncert orkiestry górniczej PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA, której kapelmistrzem jest Zenon Grzelak.
Zespół Szkół w Tuliszkowie przygotował też wystawę zdjęć, kronik i księgę gości.
Po części oficjalnej zaproszeni goście i nauczyciele udali się na wspólny obiad do Sali Bankietowej państwa Manickich.
Poniżej wybrane zdjęcia - więcej w zakładce Galeria/2012/Odsłonięcie pomnika

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin