II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

środa, 02, wrzesień 2020

 

krus

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

 

 

 

W związku z trwającą kampanią wdrożenia Strategii Wizji Zero w rolnictwie
w Polsce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata, trwa do 30.09.2020 r. Udział w konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2 - minutowego) filmu promocyjnego hasło konkursu. Idą konkursu jest to, aby Uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne
i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu. Regulamin oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy, natomiast
w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Biura komunikacji
i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS, tel. 225926405.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin