Umowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w Sarbicku i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Smaszewie została podpisana.

piątek, 10, lipiec 2020
 
umowa czek
Umowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w Sarbicku i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Smaszewie została podpisana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
umowa czek
 
Burmistrz Krzysztof Roman wspólnie ze skarbnikiem Anną Nawrocką, podpisali umowę z zarządem województwa wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na dofinansowanie projektu, w ramach którego zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Sarbicku i wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków w Smaszewie.
 
Zakres prac będzie obejmował między innymi: remont budynku hydroforni w Sarbicku, modernizację wyposażenia, elektryki. Ponadto, zostanie zagospodarowany teren wokół hydroforni. Natomiast w Smaszewie zostanie wybudowana oczyszczalnia wraz z kanałami kanalizacji sanitarnej.
 
Kwota dofinansowania wynosi: 647 753,00 zł
 
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin