Szkoła Podstawowa w Kiszewach, której dyrektorem była p. Elzbieta Kutkowska uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.11.2012 r. z dnia 27 lutego 2012 r. z dniem 1 wrzesnia 2012 r. została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie - Szkoła Filialna w Kiszewach.

Zgodnie z w/w uchwałą dotychczasowa SP w Kiszewach o strukturze organizacyjnej klas I - VI wraz z oddziałem przedszkolnym została przekształcona  w Szkołe Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie o strukturze organizacyjnej klas I - III wraz z oddziałem przedszkolnym.

 Uchwałą nr 007.17.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Filialnej w Kiszewach wraz z oddziałem przedszkolnym ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie i likwidacji Szkoły Filialnej w kiszewach wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której jednostką macierzystą jest Szkoła Podstawowa zespołu Szkółmim. powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Zgodnie z w/w uchwałą z dniem 31 sierpnia 2016 roku wyłącza się Szkołę Filialną w Kiszewach wraz z oddziałem przedszkolnym ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Szkołę Filialną w Kiszewach wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której jednostką macierzystą jest Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Dzieciom z oddziału przedszkolnego zapewnia się możliwość realizowania przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie. Uczniom klas I-III mieszkającym w obwodzie szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.

 

 

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin