Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

piątek, 08, maj 2020

targowiska

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

 

Szanowni Państwo!

Główny Inspektorat Sanitarny  zaleca działania zapobiegające zagrożeniu  epidemiologicznemu COVID- 19  dotyczące targowisk, bazarów,  na których sprzedawana jest żywność. 

Zwracam uwagę , że na terenie Gminy i Miasta Tuliszków  nie funkcjonuje zorganizowane targowisko ani też bazar.

W związku z tym  gmina nie organizuje ani też nie zabezpiecza żadnego terenu do prowadzenia handlu.

Osoby handlujące na terenie całej naszej gminy robią to na własną odpowiedzialność.

Panująca epidemia zobowiązuje wszystkich  do przestrzegania  przepisów prawa w zakresie dbałości o czystość , higienę, a także odstępy między klientami i handlującymi.

Pobieranie od handlujących opłaty targowej nie jest związane z wyrażeniem  zgody na handel  bądź obowiązkiem organizowania handlu przez Gminę i Miasto Tuliszków.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie Uchwały nr 0007.57.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Obowiązek opłaty targowej dotyczy wszystkich handlujących na terenie naszej gminy bez względu na to czy handel odbywa się na terenie prywatnym czy też gminnym.

 

Przypominam, iż decyzję o prowadzeniu działalności handlowej podejmuje przedsiębiorca na własną odpowiedzialność.

 

Burmistrz

/-/ Krzysztof Roman

 informacja- pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin