Informacja dla mieszkańców miejscowości Zadworna, Ogorzelczyn i Tarnowa.

piątek, 20, marzec 2020

informacja dla mieszkańców m. Zadworna Tarnowa Ogorzelczyn

 

 

 

Informacja dla mieszkańców miejscowości

Zadworna, Ogorzelczyn i Tarnowa w gminie Tuliszków.

Informujemy,  że trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa. Przedstawiciele biura projektowego doręczają mieszkańcom tych miejscowości mapę z zaznaczonymi przebiegiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami.  Do mapy dołączane jest oświadczenie.

Mieszkańcy proszeni są o zapoznanie się z rysunkami na mapach, a następnie podpisanie załączonego oświadczenia.

 

Informacje dodatkowe:

  1. koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych pokryje Gmina i Miasto Tuliszków pod warunkiem uzyskania dofinansowania do całości inwestycji/kanalizacja wraz z przyłączami/ i wyrażenia zgody przez właścicieli nieruchomości na wykonanie przyłącza,
  2. termin wykonania dokumentacji określony został na drugi kwartał tego roku, zaś realizacja inwestycji w najkrótszym możliwym terminie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozyskaniu dofinansowania,
  3. oświadczenie wyrażające zgodę na wykonanie przyłącza lub innych elementów sieci wraz z mapą podpisane musi zostać przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości i należy je składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w terminie do 8 kwietnia 2020 r.,
  4. jeżeli lokalizacja przyłącza, wskazana na załączonej mapie, nie odpowiada mieszkańcowi, należy wykreślić przyłącze oraz zaznaczyć czytelnie żądaną lokalizację,
  5. w przypadku nie wyrażenia zgody przez właścicieli, przyłącze będzie realizowane jedynie do granicy z nieruchomością prywatną.

Wszelkie informacje mieszkańcy mogą uzyskać pod nr tel. 63 279 17 67 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

                                                                                                                         

Burmistrz

/-/ Krzysztof Roman

 

 

treść inforamacji

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin