Umowa o dofinansowanie projektu pt. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków" została podpisana.

czwartek, 23, styczeń 2020

 

 

jm logo tuliszków2Umowa o dofinansowanie projektu pt. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków" została podpisana.

 

 

loga RPO i RP

 Pierwsze środki w tym roku...

Burmistrz Krzysztof Roman oraz Skarbnik Gminy i |Miasta Tuliszków- Anna Nawrocka, w dniu 17.01.2020 r., podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków".
Całkowita wartość projektu wynosi 108 419,54 zł.
Gminie przyznano 83 913,52 zł, natomiast wkład własny gminy wynosi 14 808, 28 zł.
Okres realizacji projektu: 1.01.2020- 31.12.2021 r.

Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o możliwościach i terminie skorzystania z pozyskanych środków.

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin