Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

środa, 22, styczeń 2020

dotacje

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Tureckiej Izbie Gospodarczej.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane do:
− osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
− pracowników, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
− osób odchodzących z rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia Komplet dokumentów:
– formularz zgłoszeniowy,
– świadectwo pracy – kopia (jeżeli nie ma świadectwa pracy, to oświadczenie, że nie zostało wydane)
– zaświadczenie od pracodawcy, że został zwolniony z winy leżącej po stronie pracodawcy.

Kwota dotacji netto to 24 057,00 zł,

Kwota wsparcia pomostowego netto 1707,32 x 12 miesięcy.

Rekrutacja w TIG prowadzona jest do dnia 30.01.2020 r.


Szczegóły:https://tig.turek.pl/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/?fbclid=IwAR12RQhccxnAEPvtTp98Lj09WuAv5MR5rOBecs1_EsEQpsp1FY3pl8iNq_k

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin