Informacja o konkursie “Barwy Wolontariatu 2019”.

poniedziałek, 28, październik 2019

 

 

Barwy Wolontariatu Gala 2

Informacja o konkursie "Barwy wolontariatu".

 

 

 

 

 

Barwy Wolontariatu 2019

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie “Barwy Wolontariatu 2019”. W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach:

1. Wolontariusz roku
2. Wolontariat rodzinny
3. Wolontariat szkolny
4. Wolontariat senioralny
5. Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony tylko raz i może być przypisany tylko do jednej kategorii. Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Tam też więcej informacji. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2019 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza połączonej w tym roku z obchodami 25-lecia WRK.

Uroczysta Gala odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na Galę połączoną z koncertem gwiazdy (w 2018 roku był to Kamil Bednarek) obowiązują osobne zapisy także za pośrednictwem strony www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Barwy Wolontariatu – regulamin

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin