Podsumowanie konkursu "Muzyczny Miś"

czwartek, 26, maj 2011
23 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Muzykalny Miś”. Został on zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i skierowany do najmłodszych obywateli miasta Turek i powiatu tureckiego. Zadaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat było wykonanie za pomocą kredek misia w jakikolwiek sposób powiązanego z muzyką – śpiewającego, tańczącego czy też grającego na instrumencie. Temat nie był przypadkowy. Jak wiadomo ten rok należy do Fryderyka Chopina, stąd też pomysł na Muzykalnego Misia.
Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu było szczególne ze względu na pierwszy mały jubileusz. To już piąta jego edycja. Ogłaszany jest co roku i rozstrzygany zawsze w listopadzie, ponieważ 25 listopada na całym świecie obchodzi się Dzień Pluszowego Misia.
Początkowo konkurs był skierowany do uczniów klas I i II szkół podstawowych, jednak od trzeciej edycji ogłaszany jest wśród przedszkolaków. Satysfakcjonujący jest fakt, iż z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest ilość nadsyłanych do Biblioteki prac plastycznych. W tym roku było ich aż 367, a gdyby podsumować wszystkie prace z pięciu edycji – 1465. Wyboru najciekawszych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, której, jak dotąd, nieprzerwanie od pierwszej edycji przewodniczyła Agnieszka Wilkanowska – plastyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Najważniejsza dla Jury jest samodzielność wykonania pracy. Ocenie podlega również pomysłowość realizacji tematu, estetyka oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych (3-, 4-latki oraz 5-, 6-latki) i w dwóch kategoriach środowiskowych (miasto Turek oraz powiat turecki), przyznając po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu w każdej z kategorii. W przypadku prac zasługujących na uznanie przyznawane są dodatkowe wyróżnienia.
Nadesłane prace były jak zwykle piękne, kolorowe i tak fantazyjne, że trudno było wyłonić zwycięzców. W końcu udało się, a zostali nimi: Aleksandra Wernik (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oskar Rosiak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Zuzanna Urbaniak (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie i Kinga Kolenda (6 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Martyna Siwczyńska (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Aleksandra Pietrzak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Bartosz Czubiński (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie oraz Kamil Kaczorowski (5 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie. Uwagę Jury zwróciły również prace: Mariusza Frątczaka (5 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oliwii Krysztofowicz (5 lat) – Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku, Natalii Przybył (5 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Miłosza Maleszy (6 lat) – Gminne Przedszkole w Słodkowie, Aleksandry Bartczak (6 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie oraz Pawła Łukaszewskiego (6 lat) – Zespół Szkół Publicznych w Dobrej - tym dzieciom postanowiono przyznać wyróżnienia dodatkowe. Dla laureatów oraz towarzyszących im opiekunów Biblioteka przygotowała niespodziankę. Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART – RE z Krakowa zaprezentowali bajkę „Śpiąca Królewna”, od czasu do czasu włączając dzieci do wspólnej zabawy. Po występie bajkowi bohaterowie osobiście wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia. Każdy z nich, oprócz książek i i innych gadżetów, otrzymał pięknie wydany katalog „W świecie Pluszowego Misia” z pracami laureatów wszystkich pięciu edycji misiowego konkursu. Katalog otrzymają ponadto także dzieci nagrodzone i wyróżnione w poprzednich czterech edycjach.
Rozstrzygnięciu tradycyjnie towarzyszyła wystawa prac uczestników tegorocznej edycji.
/-/ Emilia Kaźmierczak
23 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Muzykalny Miś”
. Został on zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i skierowany do najmłodszych obywateli miasta Turek i powiatu tureckiego. Zadaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat było wykonanie za pomocą kredek misia w jakikolwiek sposób powiązanego z muzyką – śpiewającego, tańczącego czy też grającego na instrumencie. Temat nie był przypadkowy. Jak wiadomo ten rok należy do Fryderyka Chopina, stąd też pomysł na Muzykalnego Misia.
Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu było szczególne ze względu na pierwszy mały jubileusz. To już piąta jego edycja. Ogłaszany jest co roku i rozstrzygany zawsze w listopadzie, ponieważ 25 listopada na całym świecie obchodzi się Dzień Pluszowego Misia.
Początkowo konkurs był skierowany do uczniów klas I i II szkół podstawowych, jednak od trzeciej edycji ogłaszany jest wśród przedszkolaków. Satysfakcjonujący jest fakt, iż z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest ilość nadsyłanych do Biblioteki prac plastycznych. W tym roku było ich aż 367, a gdyby podsumować wszystkie prace z pięciu edycji – 1465. Wyboru najciekawszych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, której, jak dotąd, nieprzerwanie od pierwszej edycji przewodniczyła Agnieszka Wilkanowska – plastyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Najważniejsza dla Jury jest samodzielność wykonania pracy. Ocenie podlega również pomysłowość realizacji tematu, estetyka oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych (3-, 4-latki oraz 5-, 6-latki) i w dwóch kategoriach środowiskowych (miasto Turek oraz powiat turecki), przyznając po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu w każdej z kategorii. W przypadku prac zasługujących na uznanie przyznawane są dodatkowe wyróżnienia.
Nadesłane prace były jak zwykle piękne, kolorowe i tak fantazyjne, że trudno było wyłonić zwycięzców. W końcu udało się, a zostali nimi: Aleksandra Wernik (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oskar Rosiak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Zuzanna Urbaniak (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie i Kinga Kolenda (6 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Martyna Siwczyńska (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Aleksandra Pietrzak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Bartosz Czubiński (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie oraz Kamil Kaczorowski (5 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie. Uwagę Jury zwróciły również prace: Mariusza Frątczaka (5 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oliwii Krysztofowicz (5 lat) – Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku, Natalii Przybył (5 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Miłosza Maleszy (6 lat) – Gminne Przedszkole w Słodkowie, Aleksandry Bartczak (6 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie oraz Pawła Łukaszewskiego (6 lat) – Zespół Szkół Publicznych w Dobrej - tym dzieciom postanowiono przyznać wyróżnienia dodatkowe. Dla laureatów oraz towarzyszących im opiekunów Biblioteka przygotowała niespodziankę. Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART – RE z Krakowa zaprezentowali bajkę „Śpiąca Królewna”, od czasu do czasu włączając dzieci do wspólnej zabawy. Po występie bajkowi bohaterowie osobiście wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia. Każdy z nich, oprócz książek i i innych gadżetów, otrzymał pięknie wydany katalog „W świecie Pluszowego Misia” z pracami laureatów wszystkich pięciu edycji misiowego konkursu. Katalog otrzymają ponadto także dzieci nagrodzone i wyróżnione w poprzednich czterech edycjach.
Rozstrzygnięciu tradycyjnie towarzyszyła wystawa prac uczestników tegorocznej edycji.
/-/ Emilia Kaźmierczak

muzycznymis1 muzycznymis2POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin