Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

środa, 25, maj 2011
1 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej, wybranej w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnijmy, iż w wyniku wyborów radnymi zostali:
Bartosz Łodożyński
Zbigniew Stachurski
Tomasz Maćkowski
Grażyna Pośpiech
Andrzej Janczewski
Jan Mikołajczyk
Agata Jasak
Iwona Marciniak
Stefan Markiewicz
Jan Nowakowski
Andrzej Toda
Marek Zabłocki
Przemysław Rybicki
Arkadiusz Zajdel
Zdzisław Sikorski
 
Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia przez Agnieszkę Małolepszą- Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie, oraz Jadwigę Poprawską, członka Miejskiej Komisji Wyborczej, a także radną poprzedniej kadencji aktu wybrania, który otrzymali po koleji wszyscy radni. Po wręczeniu aktów wyboru, wszyscy radni złożyli uroczystą przysięgę, przewidzianą Ordynacją Wyborczą. Kolejnym punktem było wręczenie aktu wyboru Burmistrzowi Grzegorzowi Ciesielskiemu, który ponownie został wybrany w I turze wyborów.
 
Nowa Rada Miejska wybrała również swego Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przez najbliższe 4 lata będzie kierować jej pracami. W skład prezydium wybrano jeszcze 2 wiceprzewodniczących i tak:
Przewodniczącym Rady Miejskiej został Tomasz Maćkowski, Wiceprzewodniczącymi Iwona Marciniak oraz Jan Mikołajczyk.
 
Wybrano również stałe Komisje działające przy Radzie Miejskiej w nastepujących składach:
Komisja Rewizyjna
1. Zbigniew Stachurski- Przewodniczący
2. Agata Jasak- Zastępca przewodniczącego
3. Arkadiusz Zajdel- członek komisji
4. Bartosz Łodożyński- członek komisji
5. Stefan Markiewicz- członek komisji
 
Komisja Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania są sprawy z wiązane z budżetem /projekt budżetu i realizacja/, mieniem komunalnym, podatkami i opłatami lokalnymi w składzie osobowym:
1. Agata Jasak-Przewodnicząca komisji
2. Jan Mikołajczyk- członek komisji
3. Andrzej Janczewski- członek komisji
4. Jan Nowakowski- członek komisji
5. Grażyna Pospiech- członek komisji
6. Tomasz Maćkowski- członek komisji
7. Przemysław Rybicki- członek komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, której przedmiotem działania są sprawy związane z oświata, kulturą fizyczną i sportem, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/ w składzie osobowym:
1. Arkadiusz Zajdel- Przewodniczący komisji
2. Andrzej Janczewski- członek komisji
3. Grażyna Pośpiech- członek komisji
4. Andrzej Toda- członek komisji
5. Tomasz Maćkowski- członek komisji
6. Iwona Marciniak- członek komisji
7. Przemysław Rybicki- członek komisji
 
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, której przedmiotem działania są sprawy związane z rolnictwem, mieniem komunalnym, planem zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturą komunalną /wodociągi, kanalizacja, drogi, ulice itp./ ochrona środowiska, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/, podatkami i opłatami lokalnymi oraz opłatami za wodę i ścieki w składzie osobowym:
1. Stefan Markiewicz- Przewodniczący komisji
2. Jan Nowakowski- członek komisji
3. Andrzej Toda- członek komisji
4. Jan Mikołajczyk- członek komisji
5. Bartosz Łodożyński- członek komisji
6. Marek Zabłocki- członek komisji
7. Zdzisław Sikorski- członek komisji
 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, którego przedmiotem działania są sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, ładem i porządkiem publicznym, ochrona p.poż, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/ w składzie osobowym:
1. Marek Zabłocki- Przewodniczący komisji
2. Zbigniew Stachurski- członek komisji
3. Iwona Marciniak- członek komisji
4. Zdzisław Sikorski- członek komisji
1 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej, wybranej w ostatnich wyborach samorządowych.
Przypomnijmy, iż w wyniku wyborów radnymi zostali:
Bartosz Łodożyński
Zbigniew Stachurski
Tomasz Maćkowski
Grażyna Pośpiech
Andrzej Janczewski
Jan Mikołajczyk
Agata Jasak
Iwona Marciniak
Stefan Markiewicz
Jan Nowakowski
Andrzej Toda
Marek Zabłocki
Przemysław Rybicki
Arkadiusz Zajdel
Zdzisław Sikorski
 
Sesja rozpoczęła się od uroczystego wręczenia przez Agnieszkę Małolepszą- Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie, oraz Jadwigę Poprawską, członka Miejskiej Komisji Wyborczej, a także radną poprzedniej kadencji aktu wybrania, który otrzymali po koleji wszyscy radni. Po wręczeniu aktów wyboru, wszyscy radni złożyli uroczystą przysięgę, przewidzianą Ordynacją Wyborczą. Kolejnym punktem było wręczenie aktu wyboru Burmistrzowi Grzegorzowi Ciesielskiemu, który ponownie został wybrany w I turze wyborów.
 
Nowa Rada Miejska wybrała również swego Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przez najbliższe 4 lata będzie kierować jej pracami. W skład prezydium wybrano jeszcze 2 wiceprzewodniczących i tak:
Przewodniczącym Rady Miejskiej został Tomasz Maćkowski, Wiceprzewodniczącymi Iwona Marciniak oraz Jan Mikołajczyk.
 
Wybrano również stałe Komisje działające przy Radzie Miejskiej w nastepujących składach:
Komisja Rewizyjna
1. Zbigniew Stachurski- Przewodniczący
2. Agata Jasak- Zastępca przewodniczącego
3. Arkadiusz Zajdel- członek komisji
4. Bartosz Łodożyński- członek komisji
5. Stefan Markiewicz- członek komisji
 
Komisja Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania są sprawy z wiązane z budżetem /projekt budżetu i realizacja/, mieniem komunalnym, podatkami i opłatami lokalnymi w składzie osobowym:
1. Agata Jasak-Przewodnicząca komisji
2. Jan Mikołajczyk- członek komisji
3. Andrzej Janczewski- członek komisji
4. Jan Nowakowski- członek komisji
5. Grażyna Pospiech- członek komisji
6. Tomasz Maćkowski- członek komisji
7. Przemysław Rybicki- członek komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury, której przedmiotem działania są sprawy związane z oświata, kulturą fizyczną i sportem, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/ w składzie osobowym:
1. Arkadiusz Zajdel- Przewodniczący komisji
2. Andrzej Janczewski- członek komisji
3. Grażyna Pośpiech- członek komisji
4. Andrzej Toda- członek komisji
5. Tomasz Maćkowski- członek komisji
6. Iwona Marciniak- członek komisji
7. Przemysław Rybicki- członek komisji
 
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, której przedmiotem działania są sprawy związane z rolnictwem, mieniem komunalnym, planem zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturą komunalną /wodociągi, kanalizacja, drogi, ulice itp./ ochrona środowiska, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/, podatkami i opłatami lokalnymi oraz opłatami za wodę i ścieki w składzie osobowym:
1. Stefan Markiewicz- Przewodniczący komisji
2. Jan Nowakowski- członek komisji
3. Andrzej Toda- członek komisji
4. Jan Mikołajczyk- członek komisji
5. Bartosz Łodożyński- członek komisji
6. Marek Zabłocki- członek komisji
7. Zdzisław Sikorski- członek komisji
 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, którego przedmiotem działania są sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, ładem i porządkiem publicznym, ochrona p.poż, budżetem /budżet i jego realizacja szczególnie w zakresie działania komisji/ w składzie osobowym:
1. Marek Zabłocki- Przewodniczący komisji
2. Zbigniew Stachurski- członek komisji
3. Iwona Marciniak- członek komisji
4. Zdzisław Sikorski- członek komisji

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin