Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

środa, 25, maj 2011
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
przy realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
pełnoletnia i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera (mile widziani kandydaci z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe;
sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
posiadająca umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentem, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad;
asertywna, umiejąca zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie (szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych będą prowadzone w terminach od 5 stycznia 2011 roku do 25 lutego 2011 roku).
Rachmistrze spisowi powołani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej
Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:
w dniach od 1 marca 2011 roku do 17 marca 2011 roku odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować istnienie budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe. Dodatkowo w trakcie obchodu przedspisowego rachmistrze mają zapoznać się z terenem, na którym przeprowadzać będą spis oraz ostatecznie rozstrzygnąć niejasności powstałe w trakcie aktualizacji gminnej.
w dniach 6-7 kwietnia 2011 roku rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową;
rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 roku i kończą w dniu 30 czerwca 2011 roku. Wskazane jest, aby praca rachmistrzów w terenie zakończona została na tydzień przed ustawowym terminem zakończenia spisu – ostatni tydzień przeznaczony zostanie na kierowanie rachmistrzów do mieszkań, w których spis nie mógł zostać zrealizowany we wcześniejszym terminie
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
Wymagane dokumenty:
podanie;
kwestionariusz osobowy;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
W/w dokumenty należy składać: Punkt Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków od dnia 06.12.2010 r. do dnia 20.12.2010r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
przy realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
pełnoletnia i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera (mile widziani kandydaci z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe;
sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
posiadająca umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentem, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad;
asertywna, umiejąca zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:
kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie (szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych będą prowadzone w terminach od 5 stycznia 2011 roku do 25 lutego 2011 roku).
Rachmistrze spisowi powołani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej
Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:
w dniach od 1 marca 2011 roku do 17 marca 2011 roku odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować istnienie budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe. Dodatkowo w trakcie obchodu przedspisowego rachmistrze mają zapoznać się z terenem, na którym przeprowadzać będą spis oraz ostatecznie rozstrzygnąć niejasności powstałe w trakcie aktualizacji gminnej.
w dniach 6-7 kwietnia 2011 roku rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową;
rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 roku i kończą w dniu 30 czerwca 2011 roku. Wskazane jest, aby praca rachmistrzów w terenie zakończona została na tydzień przed ustawowym terminem zakończenia spisu – ostatni tydzień przeznaczony zostanie na kierowanie rachmistrzów do mieszkań, w których spis nie mógł zostać zrealizowany we wcześniejszym terminie
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
Wymagane dokumenty:
podanie;
kwestionariusz osobowy;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
W/w dokumenty należy składać: Punkt Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków od dnia 06.12.2010 r. do dnia 20.12.2010r.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin