11 127 037,52 zł ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH POZYSKANYCH W LATACH 2007-2010 r.

poniedziałek, 23, maj 2011
11 127 037,52 zł ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH POZYSKANYCH W LATACH 2007-2010 r.
Nazwa projektu Program Wartość całkowita projektu Kwota dofinansowania Statut Dokumentacja fotograficzna
Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2 1 837 169,75 zł 918 584,87 zł Zrealizowano
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie, kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłonnej w Tuliszkowie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach : Tuliszków - Zadworna i Smaszewskie Holendry Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 710 939,15 zł 1 658 975,00 zł Zrealizowano
Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 268 539,82 zł 164 747,00 zł Zrealizowano
Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie- etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 345 413,77 zł 172 460,00 zł Zrealizowano
Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach: Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.2 1 130 251,94 zł 833 450,16 zł Projekt w realizacji
Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, Leader 212 491,00 zł 115 000,00 zł Projekt w realizacji
"Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, Leader 34 730,80 zł 18 000,00 zł Projekt w realizacji
Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 233 257,64 zł 2 301 196,00 zł podpisana umowa
Remont drogi gminnej nr 667068P Wielopole - Piętno Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2 1 375 053,69 zł 687 526,84 zł podpisana umowa
Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader 491 188,50 zł 300 000,00 zł Projekt zatwierdzony
Wyposażenia Miejsko Gminnej Orkiestry Dętej w Tuliszkowie w instrumenty muzyczne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader 35 640,00 zł 20 000,00 zł Projekt zatwierdzony
Równać szanse! Program Operacyjny Kapitał Ludzki 472 971,44 zł 472 971,44 zł Projekt w realizacji
Szkoła na miarę potrzeb dziecka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 364 404,40 zł 309 743,74 zł Projekt w realizacji
Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie - etap II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 555 428,30 zł 227 634,00 zł wniosek w ocenie
Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzymiszewie i Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 539 913,67 zł 331 914,00 zł wniosek w ocenie
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smaszew Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 214 110,00 zł 131 625,00 zł wniosek w ocenie
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 390 400,00 zł 240 000,00 zł wniosek w ocenie
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Wróblina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 188 540,00 zł 141 405,00 zł wniosek w ocenie
Indywidualizacja nauczania przyszłością ucznia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 223 013,00 zł 223 013,00 zł wniosek w ocenie
Remont ciągu drogowego Gadowskie Holendry – Gadów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2 2 052 237,72 zł 1 641 790,17 zł wniosek w ocenie
Instalacja systemów do monitoringu wizyjnego w ZS w Tuliszkowie oraz ZSP i i Gimnazjum w Grzymiszewie Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. 42 477,96 zł 30 000,00 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 77 901,20 zł 77 901,20 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina UMWW, Departament Infrastruktury - Pomoc dla Gmin i Powiatów na drogi i chodniki 489 096,79 zł 28 000,00 zł Zrealizowano
Bawimy się, uczymy się... Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 9 335,00 zł 6 534,50 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 43 347,38 zł 43 347,38 zł Zrealizowano
Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Powszechnej nauki pływania 52 744,34 zł 23 734,95 zł Zrealizowano
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Tuliszkowie Moje boisko ORLIK 2012 959 201,34 zł 632 000,00 zł Zrealizowano
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie Program rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008 – 2010 4 883 900,00 zł 1 500 000,00 zł Projekt w realizacji
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w roku 2009 Radosna szkoła 2009 54 815,91 zł 47 815,91 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 77 318,53 zł 77 318,53 zł Zrealizowano
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw w roku 2010 Radosna szkoła 2009 231 418,00 zł 115 450,00 zł Projekt w realizacji
Budowa drogi gminnej Nowy Świat - Bagna Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 412 494,04 zł 235 800,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec - etap I Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 639 405,97 zł 171 000,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec - etap II Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 447 195,81 zł 124 000,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec - etap III Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 229 061,78 zł 41 480,00 zł Zrealizowano
PODSUMOWANIE


28 325 408,64 zł Całkowita wartość projektów
14 064 418,69 zł Prognozowana kwota dofinansowania do końca 2010 r.
11 127 037,52 zł Wartość pozyskanych środków w projektach zrealizowanych i w trakcie realizacji w tym:
7 972 655,05 zł środki Unii Europejskiej
3 154 382,47 zł środki inne pozabudżetowe

Nazwa projektu Program Wartość całkowita projektu Kwota dofinansowania Statut Dokumentacja fotograficzna
Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2 1 837 169,75 zł 918 584,87 zł Zrealizowano
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie, kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłonnej w Tuliszkowie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach : Tuliszków - Zadworna i Smaszewskie Holendry Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2 710 939,15 zł 1 658 975,00 zł Zrealizowano
Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 268 539,82 zł 164 747,00 zł Zrealizowano
Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie- etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 345 413,77 zł 172 460,00 zł Zrealizowano
Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach: Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.2 1 130 251,94 zł 833 450,16 zł Projekt w realizacji
Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, Leader 212 491,00 zł 115 000,00 zł Projekt w realizacji
"Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, Leader 34 730,80 zł 18 000,00 zł Projekt w realizacji
Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, Oś 3, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 6 233 257,64 zł 2 301 196,00 zł podpisana umowa
Remont drogi gminnej nr 667068P Wielopole - Piętno Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2 1 375 053,69 zł 687 526,84 zł podpisana umowa
Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader 491 188,50 zł 300 000,00 zł Projekt zatwierdzony
Wyposażenia Miejsko Gminnej Orkiestry Dętej w Tuliszkowie w instrumenty muzyczne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader 35 640,00 zł 20 000,00 zł Projekt zatwierdzony
Równać szanse! Program Operacyjny Kapitał Ludzki 472 971,44 zł 472 971,44 zł Projekt w realizacji
Szkoła na miarę potrzeb dziecka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 364 404,40 zł 309 743,74 zł Projekt w realizacji
Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie - etap II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 555 428,30 zł 227 634,00 zł wniosek w ocenie
Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzymiszewie i Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 539 913,67 zł 331 914,00 zł wniosek w ocenie
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smaszew Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 214 110,00 zł 131 625,00 zł wniosek w ocenie
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelczyn Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 390 400,00 zł 240 000,00 zł wniosek w ocenie
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Wróblina Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 3, Odnowa i rozwój wsi 188 540,00 zł 141 405,00 zł wniosek w ocenie
Indywidualizacja nauczania przyszłością ucznia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 223 013,00 zł 223 013,00 zł wniosek w ocenie
Remont ciągu drogowego Gadowskie Holendry – Gadów Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2 2 052 237,72 zł 1 641 790,17 zł wniosek w ocenie
Instalacja systemów do monitoringu wizyjnego w ZS w Tuliszkowie oraz ZSP i i Gimnazjum w Grzymiszewie Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. 42 477,96 zł 30 000,00 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 77 901,20 zł 77 901,20 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina UMWW, Departament Infrastruktury - Pomoc dla Gmin i Powiatów na drogi i chodniki 489 096,79 zł 28 000,00 zł Zrealizowano
Bawimy się, uczymy się... Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 9 335,00 zł 6 534,50 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 43 347,38 zł 43 347,38 zł Zrealizowano
Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Powszechnej nauki pływania 52 744,34 zł 23 734,95 zł Zrealizowano
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Tuliszkowie Moje boisko ORLIK 2012 959 201,34 zł 632 000,00 zł Zrealizowano
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie Program rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008 – 2010 4 883 900,00 zł 1 500 000,00 zł Projekt w realizacji
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w roku 2009 Radosna szkoła 2009 54 815,91 zł 47 815,91 zł Zrealizowano
Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie 77 318,53 zł 77 318,53 zł Zrealizowano
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw w roku 2010 Radosna szkoła 2009 231 418,00 zł 115 450,00 zł Projekt w realizacji
Budowa drogi gminnej Nowy Świat - Bagna Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 412 494,04 zł 235 800,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec - etap I Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 639 405,97 zł 171 000,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec - etap II Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 447 195,81 zł 124 000,00 zł Zrealizowano
Budowa drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec - etap III Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 229 061,78 zł 41 480,00 zł Zrealizowano
PODSUMOWANIE


28 325 408,64 zł Całkowita wartość projektów
14 064 418,69 zł Prognozowana kwota dofinansowania do końca 2010 r.
11 127 037,52 zł Wartość pozyskanych środków w projektach zrealizowanych i w trakcie realizacji w tym:
7 972 655,05 zł środki Unii Europejskiej
3 154 382,47 zł środki inne pozabudżetowe

 POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin